Hem Program & Kurser Student Antagning Om oss Vision Stiftelsen Personal Seminarier Kontakta oss
Religion, Fred och Demokrati genom Utbildning och Lärande

Vision

Två kyrkofamiljer

Huvudman för Sankt Ignatios Andliga Akademi är Stiftelsen Sankt Ignatios. Stiftelsen grundades av biskoparna för de bysantinska och orientaliska kyrkorna i Sverige med uppdraget att stödja den ortodoxa bildningen och arbeta för enhet mellan de båda kyrkofamiljerna.

Fem traditioner

Sankt Ignatios Andliga Akademi rymmer för närvarande fem kyrkotraditioner:

  • Den koptisk-ortodoxa traditionen
  • Den syrisk-ortodoxa traditionen
  • Den bysantinsk-ortodoxa traditionen (slavisk och grekisk)
  • Den tewahedo-ortodoxa traditionen
  • Österns kyrka

Med strävan efter enhet och samförstånd mellan våra två kyrkofamiljer vill vi fördjupa kunskapen inom, och mellan, var och en av dessa traditioner.

Tre skolformer

Sankt Ignatios Andliga Akademi består av tre skolformer som har Stiftelsen Sankt Ignatios som en gemensam samverkansorganisation:

Sankt Ignatios Folkhögskola som driver en profilerad allmän kurs samt distanskurser inom ledarskap, teologi och språk.

Sankt Ignatios College som driver teologiska seminarier och yrkesförberedande program för tjänst i kyrkan.

Sankt Ignatios Akademi, en del av Enskilda Högskolan Stockholm (EHS) som utgör ett samarbete mellan Stiftelsen Sankt Ignatios och EHS sedan 2016, och driver högskoleutbildningar inom östkyrkliga studier från grundnivå till forskarnivå.

En vision om kunskap, demokrati och delaktighet

Genom att expandera de ortodoxa kyrkornas kunskap om sina egna traditioner - med hjälp av vetenskapliga studier, dialog och emancipation - vill vi rusta dem att vara delaktiga i ett gemensamt samhällsbygge präglat av tolerans, respekt, och demokrati, och fostra en delaktighetskultur i kyrkans liv.