Hem Program & Kurser Student Antagning Om oss Vision Stiftelsen Personal Seminarier Kontakta oss
Religion, Fred och Demokrati genom Utbildning och Lärande

Stiftelsen Sankt Ignatios

Historia

Sankt Ignatios historia inleddes under 1990-talet då Sveriges Kristna Råd organiserades i fyra kyrkofamiljer: en luthersk, en katolsk, en frikyrklig och en ortodox.

De bysantinska och orientaliska ortodoxa kyrkorna fördes därmed samman på ett sätt som var unikt. Att samarbeta i relation till övriga kyrkor innebar en utmaning. Kyrkorna hade vare sig resurser eller kompetens att möta denna utmaning. Situationen förändrades 2001 då Studieförbundet Bilda organiserade en avdelning för ortodoxa studier och bildning. Detta förde de ortodoxa kyrkorna närmare varandra och de fick också stöd till sina lokala församlingar.

Under 2010 stod det klart att en avdelning inom studieförbundet inte var tillräckligt. Kyrkorna behövde en plats där ett nytt ledarskap kunde formas och där kyrkorna kunde mötas för studier och för delandet av kunskap. Därför startade kyrkorna tillsammans med Bilda och Botkyrka folkhögskola ett centrum för östkyrkliga studier och bildning som sedan ombildades till Sankt Ignatios Andliga Akademi 2012, med Botkyrka folkhögskola och Studieförbundet Bilda som partners.

Från och med den 1 juli 2016 är Sankt Ignatios Folkhögskola en självständig folkhögskola med statliga anslag. Akademin är också en del av Enskilda Högskolan Stockholm (EHS). Detta innebär att Sankt Ignatios Andliga Akademi idag kan erbjuda allt ifrån grundläggande behörighet i allmänna ämnen till högskoleutbildning på forskarnivå i östkyrkliga studier.

Sankt Ignatios etablering som en självständig utbildningsinstitution som tjänar såväl orientaliska som bysantinska kyrkor är en betydelsefull utveckling med såväl svenska som internationella mått.

Organisation

Stiftelsens styrelse består av:

 • Biskop Abakir, Koptisk-ortodoxa kyrkan
 • Metropolit Dioscoros, Syrisk-ortodoxa kyrkan
 • Biskop Dositej, Serbisk-ortodoxa kyrkan
 • Metropolit Julios, Syrisk-ortodoxa kyrkan
 • Yusuf Aydin, verkställande ordförande

Styrelsen utser medlemmarna av det verkställande utskottet och stiftelseledningen.

Det verkställande utskottet består av:

 • Yusuf Aydin
 • Greg Krahothin
 • Yaser Kassir
 • Tina Youssefn
 • Teshale Biazen
 • Anne-Christine Lindvall
 • Tony Zeitoun
 • Sara Tekle
 • Mikael Liljeström
 • Misha Jaksic
 • Joachim Främberg, facklig representant

Det verkställande utskottet utgör styrelse för Sankt Ignatios Folkhögskola, Sankt Ignatios College, och Sankt Ignatios Akademi.

Stiftelseledningen består av:

 • Yusuf Aydin, verkställande ordförande
 • Olle Westberg, Kansler
 • Fr. Misha Jaksic, Direktor för externa relationer
 • Dr. Michael Hjälm, Rektor
 • Daniel Öhrvall, Biträdande rektor

Stiftelseledningen bereder de förslag som läggs fram inför det verkställande utskottet.

Stiftelsen Sankt Ignatios grundades hösten 2012. Här skrivs stiftelseurkunden under av de närvarande biskoparna.