Hem Program & Kurser Yrkesförberedande program Östkyrkliga studier Distanskurser Allmänna ämnen Student Antagning Om oss
Religion, Fred och Demokrati genom Utbildning och Lärande

Yrkesförberedande program

Våra yrkesförberedande program är till för dem som vill arbeta inom kyrkan. Dessa program kombinerar akademiska studier med seminarielivet, där eleverna får de verktyg, stöd och vägledning de behöver för sin personliga och andliga formering. På Sankt Ignatios har vi fem seminarier: det bysantinsk-ortodoxa seminariet, det koptisk-ortodoxa seminariet, det syrisk-ortodoxa seminariet, det tewahedo-ortodoxa seminariet, och östkyrkans seminarium.

Pastoralt program för vigning till präst

Pastoralt program för vigning till präst

Arrangör: Sankt Ignatios Folkhögskola & Enskilda Högskolan Stockholm

Längd: 4 år

Studietakt: Heltid (125%)

Ett fyraårigt program som förmedlar gedigna teologiska kunskaper och ger kandidater förutsättningarna att bilda sig en trygg identitet som andlig och kommunikativ ledare. Studierna leder till en kandidatexamen i teologi med inriktning östkyrkliga studier samt en yrkesexamen i pastoralt arbete.

Detaljerad programinformation

Nästa programstart: HT 2020

Sökande inom Sverige eller annat EU/EEA-land:

Ansökningsperiod: 15 Mars - 15 April.

Sökande utanför EU/EEA:

Ansökningsperiod: 15 Oktober - 15 November.

Pedagogiskt program - Församlingspedagog

Pedagogiskt program - Församlingspedagog

Arrangör: Sankt Ignatios Folkhögskola & Enskilda Högskolan Stockholm

Längd: 2-6 år

Studietakt: Heltid (125%)

Ett sexårigt program som formedlar en djup, intuitiv förståelse av ortodox tro och lära, och förbereder studenter för en yrkesroll som lärare och teolog inom den ortodoxa kyrkan. Studierna leder till en masterexamen i teologi med inriktning östkyrkliga studier samt en yrkesexamen som församlingspedagog (Paidagogos / Malfono / Malfonitho / Marigeta).

Detaljerad programinformation

Nästa programstart: HT 2020

Sökande inom Sverige eller annat EU/EEA-land:

Ansökningsperiod: 15 Mars - 15 April.

Sökande utanför EU/EEA:

Ansökningsperiod: 15 Oktober - 15 November.

Pastoralt program för vigning till diakon

Pastoralt program för vigning till diakon

Arrangör: Sankt Ignatios Folkhögskola & Enskilda Högskolan Stockholm

Längd: 2 år

Studietakt: Heltid (125%)

Ett tvåårigt program som tränar kandidater i att omsätta evangeliet till praktisk tjänst, och förbereder dem för diakonvigning i den ortodoxa kyrkan. Studierna leder till en diplomexamen i diakonalt arbete.

Detaljerad programinformation

Nästa programstart: HT 2020

Sökande inom Sverige eller annat EU/EEA-land:

Ansökningsperiod: 15 Mars - 15 April.

Sökande utanför EU/EEA:

Denna kurs är inte öppen för sökande utanför EU.

Pedagogiskt program - Församlingsassistent

Pedagogiskt program - Församlingsassistent

Arrangör: Sankt Ignatios Folkhögskola & Enskilda Högskolan Stockholm

Längd: 2 år

Studietakt: Heltid (125%)

Ett tvåårigt program som förmedlar en bred teologisk bas och rustar studenter att föra vidare sina kunskaper till andra. Studierna leder till en diplomexamen som församlingsassistent (Reader / Maqryono).

Detaljerad programinformation

Nästa programstart: HT 2020

Sökande inom Sverige eller annat EU/EEA-land:

Ansökningsperiod: 15 Mars - 15 April.

Sökande utanför EU/EEA:

Denna kurs är inte öppen för sökande utanför EU.

Pastoralt program för vigning till missionspräst i Tewahedokyrkan

Pastoralt program för vigning till missionspräst i Tewahedokyrkan

Arrangör: Sankt Ignatios Folkhögskola

Längd: 2 år

Studietakt: Heltid (100%)

Ett tvåårigt program som introducerar de tre disciplinerna inom tewahedotraditionen och förbereder kandidater för vigning som missionspräster i Tewahedokyrkan. Studierna leder till en diplomexamen i pastoralt arbete.

Detaljerad programinformation

Nästa programstart: HT 2020

Sökande inom Sverige eller annat EU/EEA-land:

Ansökningsperiod: 15 Mars - 15 April.

Sökande utanför EU/EEA:

Denna kurs är inte öppen för sökande utanför EU.

Introduktion till zema för blivande debteras

Introduktion till zema för blivande debteras

Arrangör: Sankt Ignatios Folkhögskola

Längd: 2-4 år

Studietakt: Heltid (100%)

Ett tvåårigt program som förmedlar fördjupade kunskaper inom qene bet och särskilt zema bet, och förbereder studenter för tjänst som debteras i Tewahedokyrkan. Studierna leder till en diplomexamen som debtera.

Detaljerad programinformation

Nästa programstart: HT 2020

Sökande inom Sverige eller annat EU/EEA-land:

Ansökningsperiod: 15 Mars - 15 April.

Sökande utanför EU/EEA:

Denna kurs är inte öppen för sökande utanför EU.

Östkyrkliga studier

Dessa program är rent akademiska och innehåller ingen seminariekomponent. De är främst ämnade för de som vill anta utmaningen att avancera fältet östkyrkliga studier och bidra till den globala teologiska diskursen genom forskning.

Kandidatprogram i östkyrkliga studier

Kandidatprogram i östkyrkliga studier

Arrangör: Enskilda Högskolan Stockholm

Längd: 4 år

Studietakt: Deltid (50%) år 1-2, heltid (100%) år 3-4

Ett fyraårigt kandidatprogram som ger studenter gedigna kunskaper om de ortodoxa kyrkorna och representerar ett första steg in i det vetenskapliga samtalet som utgör fältet östkyrkliga studier.

Detaljerad programinformation

Nästa programstart: HT 2020

Sökande inom Sverige eller annat EU/EEA-land:

Ansökningsperiod: 15 Mars - 15 April.

Sökande utanför EU/EEA:

Denna kurs är inte öppen för sökande utanför EU.

Masterprogram i östkyrkliga studier

Masterprogram i östkyrkliga studier

Arrangör: Enskilda Högskolan Stockholm

Längd: 2 år

Studietakt: Heltid (100%)

Ett tvåårigt masterprogram där studenter får en fördjupad förståelse inom fältet östkyrkliga studier och lär sig kommunicera på en avancerad nivå i det vetenskapliga samtalet.

Detaljerad programinformation

Nästa programstart: HT 2020

Sökande inom Sverige eller annat EU/EEA-land:

Ansökningsperiod: 15 Mars - 15 April.

Sökande utanför EU/EEA:

Denna kurs är inte öppen för sökande utanför EU.

Forskarutbildning i östkyrkliga studier

Forskarutbildning i östkyrkliga studier

Arrangör: Enskilda Högskolan Stockholm

Längd: 4 år (heltid) eller 8 år (deltid)

Studietakt: Heltid (100%) eller deltid (50%)

En fyraårig forskarutbildning där doktorander bygger vidare på den kompetens de bär med sig från avancerad nivå, lär sig att självständigt bedriva forskning, samt att förmedla och publicera sin forskning såväl i forskarsamhället som i populärvetenskapliga sammanhang.

Detaljerad programinformation

För ansökningsinformation, kontakta Anne-Christine Lindvall (anne-christine.lindvall@ehs.se), utbildningsledare för akademin.

Distanskurser

För dem som inte har möjlighet att studera i heltid på plats erbjuder vi kortare distanskurser inom olika ämnen. Dessa kurser är alla på deltid och ges på folkhögskolenivå. Kurserna sker online via vår studentportal. Några av kurserna innehåller även obligatoriska sammankomster utöver distansundervisningen.

Trons källor i historia och nutid

Trons källor i historia och nutid

Arrangör: Sankt Ignatios Folkhögskola

Längd: En termin per modul eller 2,5 år för alla moduler

Studietakt: Deltid (50%)

En modulär distanskurs som behandlar trons fyra källor samt kyrkohistoria. Varje modul löper över en termin och kan läsas enskilt, eller tillsammans i valfri ordning. Totalt innehåller kursen fem moduler: Kyrkohistoria, De apostoliska skrifterna, Patristik, Ecklesiologi, och Liturgik.

Detaljerad kursinformation

Nästkommande kursmoduler: Med start 7 Januari - De apostoliska skrifterna, Ecklesiologi.

Sökande inom Sverige:

Ansökningsperiod: Alltid öppen för ansökan

Denna kurs är alltid öppen för ansökan. Du måste dock ansöka senast en vecka innan den aktuella kursmodulen startar.

Sökande utanför Sverige:

Denna kurs är inte öppen för sökande utanför Sverige.

Ikonmåleri – En praktisk och teoretisk introduktion

Ikonmåleri – En praktisk och teoretisk introduktion

Arrangör: Sankt Ignatios Folkhögskola

Längd: 1 år (40 veckor)

Studietakt: Deltid (50%)

En grundläggande ettårig kurs i ikonmålning för den som vill lära sig mer om ikonen och utveckla sina färdigheter i att måla en ikon. Kursen består av teoretiska moment på distans, samt obligatoriska sammankomster för de praktiska momenten.

Detaljerad kursinformation

Nästa kursstart: HT 2020

Sökande inom Sverige:

Ansökningsperiod: 15 Mars - 15 April.

Sökande utanför Sverige:

Denna kurs är inte öppen för sökande utanför Sverige.

Bysantinsk kyrkomusik

Bysantinsk kyrkomusik

Arrangör: Sankt Ignatios Folkhögskola

Längd: 1 år (40 veckor)

Studietakt: Deltid (50%)

Denna ettåriga kurs utgör en systematisk utforskning av den Bysantinska kyrkomusikens teori och praktik. Kursen kombinerar distansstudier med obligatoriska studieträffar.

Detaljerad kursinformation

Nästa kursstart: HT 2020

Sökande inom Sverige:

Ansökningsperiod: 15 Mars - 15 April.

Sökande utanför Sverige:

Denna kurs är inte öppen för sökande utanför Sverige.

Söndagskola och ledarskapskurs

Söndagskola och ledarskapskurs

Arrangör: Sankt Ignatios Folkhögskola

Längd: 1 år (40 veckor)

Studietakt: Deltid (50%)

En ettårig introduktion i söndagsskolans historia och metodik som behandlar barnets utveckling, användbart undervisningsmaterial, och pedagogiska tekniker för att interagera med människor av olika åldrar och bakgrunder.

Vi erbjuder två inriktningar i denna kurs: en baserad på den Koptiska traditionen, och en baserad på den Syrisk-ortodoxa traditionen.

Detaljerad kursinformation

Nästa kursstart: HT 2020

Sökande inom Sverige:

Ansökningsperiod: 15 Mars - 15 April.

Sökande utanför Sverige:

Denna kurs är inte öppen för sökande utanför Sverige.

Kvalificerad scoutledarutbildning

Kvalificerad scoutledarutbildning

Arrangör: Sankt Ignatios Folkhögskola

Längd: 1 år (40 veckor)

Studietakt: Deltid (50%)

En ettårig kurs som erbjuder ledarskapsträning i en scout- och föreningskontext. Här förmedlas kunskap om ledarskap och föreningsteknik, hur man driver projekt, grunder i ortodox tro, samt scoutrörelsens historia, teori och metodik. Kursen kombinerar distansstudier med obligatoriska studieträffar.

Detaljerad kursinformation

Nästa kursstart: HT 2020

Sökande inom Sverige:

Ansökningsperiod: 15 Mars - 15 April.

Sökande utanför Sverige:

Denna kurs är inte öppen för sökande utanför Sverige.

Syrisk-ortodoxa kyrkans tradition

Syrisk-ortodoxa kyrkans tradition

Arrangör: Sankt Ignatios Folkhögskola

Längd: 1 år (40 veckor)

Studietakt: Deltid (50%)

Denna ettåriga kurs agerar som en allmän orientering i den Syrisk-ortodoxa kristendomen, med extra fokus på kyrkans utveckling från 300-talet fram till 1500-talet.

Detaljerad kursinformation

Nästa kursstart: HT 2020

Sökande inom Sverige:

Ansökningsperiod: 15 Mars - 15 April.

Sökande utanför Sverige:

Denna kurs är inte öppen för sökande utanför Sverige.

Serbisk-ortodoxa kyrkans historia och spiritualitet

Serbisk-ortodoxa kyrkans historia och spiritualitet

Arrangör: Sankt Ignatios Folkhögskola

Längd: 1 år (40 veckor)

Studietakt: Deltid (50%)

En ettårig kurs som leder studenter genom den Serbisk-ortodoxa kyrkans historia under det Ottomanska riket, kommunismen och kriget i Jugoslavien, och utforskar den Serbisk-ortodoxa spiritualiteten i ljuset av St. Savas arv.

Detaljerad kursinformation

Nästa kursstart: HT 2020

Sökande inom Sverige:

Ansökningsperiod: 15 Mars - 15 April.

Sökande utanför Sverige:

Denna kurs är inte öppen för sökande utanför Sverige.

Introduktion till den ortodoxa kyrkans teologi och tradition, på arabiska (Arba Ayun)

Introduktion till den ortodoxa kyrkans teologi och tradition, på arabiska (Arba Ayun)

Arrangör: Sankt Ignatios Folkhögskola

Längd: En termin per modul eller 2 år för alla moduler

Studietakt: Deltid (50%)

En modulär distanskurs för dig som vill studera på arabiska och är intresserad av den ortodoxa kyrkans teologi och tradition. Varje modul löper över en termin och kan läsas enskilt, eller tillsammans i valfri ordning. Totalt innehåller kursen fyra moduler: Kyrkohistoria och de apostoliska skrifterna, Patristik, Ecklesiologi, och Liturgik.

Detaljerad kursinformation

Nästa kursstart: HT 2020

Sökande inom Sverige:

Ansökningsperiod: 15 Mars - 15 April.

Sökande utanför Sverige:

Denna kurs är inte öppen för sökande utanför Sverige.

Introduktion till Tewahedotraditionen, på amarinja

Introduktion till Tewahedotraditionen, på Amarinja

Arrangör: Sankt Ignatios Folkhögskola

Längd: 1 år (40 veckor)

Studietakt: Deltid (50%)

En ettårig kurs för dig som vill studera på amarinja och är intresserad av den etiopisk-ortodoxa kyrkans teologi och tradition.

Detaljerad kursinformation

Nästa kursstart: HT 2020

Sökande inom Sverige:

Ansökningsperiod: 15 Mars - 15 April.

Sökande utanför Sverige:

Denna kurs är inte öppen för sökande utanför Sverige.

Standardarabiska (fuṣḥá)

Standardarabiska (fuṣḥá)

Arrangör: Sankt Ignatios Folkhögskola

Längd: 1 år (40 veckor)

Studietakt: Deltid (50%)

En grundläggande ettårig kurs i läs- och skrivfärdighet i standardarabiska (fuṣḥá), för de som som talar en arabisk dialekt (ʿāmmiyya), samt introduktion till liturgiska texter på arabiska. Kursen kombinerar distansstudier med obligatoriska studieträffar.

Den här kursen går med start på höstterminen samt med start på vårterminen.

Detaljerad kursinformation

Nästa kursstart: HT 2020

Sökande inom Sverige:

Ansökningsperiod: 15 Mars - 15 April.

Sökande utanför Sverige:

Denna kurs är inte öppen för sökande utanför Sverige.

Administration i Tewahedotraditionen

Administration i Tewahedotraditionen

Arrangör: Sankt Ignatios Folkhögskola

Längd: 1 år (40 veckor)

Studietakt: Deltid (50%)

En ettårig kurs som behandlar hur kyrkan organiseras utifrån kyrkorättens källor. Kursen förmedlar också kunskap inom kommunikation, administration och ekonomi, samt ledarskap och befattningar inom kyrkan.

Detaljerad kursinformation

Nästa kursstart: HT 2020

Sökande inom Sverige:

Ansökningsperiod: 15 Mars - 15 April.

Sökande utanför Sverige:

Denna kurs är inte öppen för sökande utanför Sverige.

Allmänna ämnen

Vi erbjuder grundutbildning för vuxna, motsvarande grundskole- eller gymnasieutbildning, vilket ger grundläggande behörighet för högre studier.

Allmän kurs

Allmän kurs

Arrangör: Sankt Ignatios Folkhögskola

Längd: 1-4 år

Studietakt: Heltid (100%)

En kurs på ett till fyra år som motsvarar grundskole- eller gymnasieutbildning och ger grundläggande behörighet för högre studier.

Detaljerad kursinformation

Nästa kursstart: HT 2020

Sökande inom Sverige:

Ansökningsperiod: 15 Mars - 15 April.

Sökande utanför Sverige:

Denna kurs är inte öppen för sökande utanför Sverige.