Hem Program & Kurser Yrkesförberedande program Östkyrkliga studier Distanskurser Allmänna ämnen Student Antagning Om oss
Religion, Fred och Demokrati genom Utbildning och Lärande

Syrisk-ortodoxa kyrkans tradition

Nivå: Seminarienivå, Gymnasienivå

Arrangör: Sankt Ignatios Folkhögskola

Undervisningsform: Distansstudier

Längd: 1 år (40 veckor)

Studietakt: Deltid (50%)

Undervisningsspråk: Svenska eller Engelska

Den här kursen introducerar Syrisk-ortodox kristendom och de olika källor som associeras med den Syrisk-ortodoxa kyrkan. Fokus i kursen ligger på kyrkans utveckling från 300-talet fram till 1500-talet. Kursen introducerar också liturgiska kommentarer och kyrkorätten, den Syrisk-ortodoxa bibeln, monastiska författare och rörelser, kyrkofäder och hagiografier som är centrala för den Syrisk-ortodoxa kristendomen.

Innehåll

  • Viktiga historiska händelser inom den Syrisk-ortodoxa kristendomen
  • Olika versioner av den Syrisk-ortodoxa bibeln
  • Framträdande teman inom patristisk litteratur
  • Viktiga kyrkofäder och deras betydelse för senare utvecklingar
  • Monastiska rörelser i den Syrisk-ortodoxa traditionen
  • Historiografiska teman och författare
  • Viktiga utvecklingar i liturgin
  • Några teman i liturgiska kommentarer
  • Kyrkorättens källor

Distansstudier

Denna kurs ges på distans via vår studentportal. Undervisningen utgår från texter, läsanvisningar och övningar.

Examinationsform

Kurser på folkhögskolenivå examineras baserat på närvaro och aktivt deltagande. Detta innebär för distansstudier att den studerande ska delta i alla delar och slutföra alla uppgifter som ingår i kursen. Om detta inte sker har skolan rätt och skyldighet att avskilja den studerande från kursen, vilket också innebär att eventuella studiemedel dras in.

Intyg

Om du deltar i alla delar och slutför alla uppgifter som ingår i kursen så får du efter kursens slut ett intyg på fullgjord kurs.

Kostnader

All undervisning på Sankt Ignatios är gratis för alla med medborgarskap eller uppehållstillstånd i Sverige eller annat EU-land. På college och folkhögskola tar vi dock ut en serviceavgift. För distansstudier är denna avgift 400 kr per termin. Serviceavgiften täcker bland annat försäkringar och administration. Serviceavgiften täcker inte kurslitteratur, vilket är deltagarens eget ansvar att införskaffa.

Studiemedel

Deltagare på denna kurs som är svenska medborgare är berättigade att söka studiemedel via Centrala Studiestödsnämnden (CSN). I vissa fall kan även deltagare som inte är svenska medborgare men som har uppehållstillstånd i Sverige vara berättigade att söka studiemedel via CSN. Den som söker studiemedel via CSN måste vara beredd att kunna redogöra för tidigare studier eftersom det avgör möjligheten att få studiemedel.

Läs mer om hur du söker studiemedel via CSN på www.csn.se.

Deltagare som inte är berättigade att söka studiemedel via CSN uppmanas undersöka om de kan söka studiemedel i sitt hemland för studier på Sankt Ignatios.

Det går att delta i kursen även utan att använda studiemedel.

Nästa kursstart: HT 2020

Sökande inom Sverige:

Ansökningsperiod: 15 Mars - 15 April.

I mån av plats öppnas ibland extra ansökningsperioder för sena ansökningar. Detta annonseras i dessa fall på vår hemsida.

Förkunskapskrav

Studierna förutsätter att studenten har god datorvana, är kapabel att läsa och analysera ett mindre antal sidor akademisk text på engelska, och kan presentera sina tankar i enklare texter.

Antagningskriterier

Medborgarskap eller uppehållstillstånd i Sverige krävs för att söka.

Minimiålder 18 år.

Antagningsprocess

15 mars - 15 april: Fyll i kursens elektroniska ansökningsformulär. Inom ett par dagar får du en bekräftelse via e-post på att vi mottagit och behandlat din ansökan.

16 april - 11 juli: Ett antagningsbesked skickas ut via e-post till de som blivit antagna. För att behålla din plats behöver du tacka ja senast 2 veckor efter att ditt besked skickades ut. Information om kursstart lämnas också med antagningsbeskedet.

5 augusti - 9 augusti: Ett välkomstbrev med information och inloggningsuppgifter, samt en faktura för den första terminens serviceavgift, skickas ut inför kursstart.

19 augusti - 23 augusti: Kursstart och introduktionsvecka.

Om kursen har för få deltagare

Om kursen har för få deltagare efter sista ansökningsdatum kan kursen komma att utgå. Om en kurs ställs in meddelas studenter om detta senast en vecka innan kursstart. Eventuella inbetalda avgifter återbetalas.

Om vi av någon anledning vill lägga ner en pågående kurs ska de studerande informeras minst en termin i förväg.

Sökande utanför Sverige:

Denna kurs är inte öppen för sökande utanför Sverige.