Hem Program & Kurser Yrkesförberedande program Östkyrkliga studier Distanskurser Allmänna ämnen Student Antagning Om oss
Religion, Fred och Demokrati genom Utbildning och Lärande

Pastoralt program för vigning till präst

Nivå: Seminarienivå & Högskoleutbildning på grundnivå (180hp)

Arrangör: Sankt Ignatios Folkhögskola & Enskilda Högskolan Stockholm

Studieort: Södertälje & Bromma

Undervisningsspråk: Engelska

Längd: 4 år

Studietakt: Heltid (125%)

Studietider: Dagtid, Vissa helger & kvällar

I detta fyraåriga pastorala program förbereds kandidater för prästvigning i den ortodoxa kyrkan.

Utbildningen till präst på Sankt Ignatios genomsyras av prästrollens två dimensioner. Den ena innebär att samla människor omkring sig till bön och vara ett tecken på Guds närvaro mitt i vår bräckliga tillvaro. Här har prästen en andlig ledarroll som till gudstjänster innebär att just samla människor. Vi är alla vittne till kärleken och i liturgin får vi ge uttryck för den. I samtal och bikt är prästens roll att vägleda den som sökt andlig vård till att se sig själv i ljuset av denna kärlek.

Den andra dimensionen innebär att uppmuntra människor till offentlig reflektion, engagemang och delaktighet i både samhället och i kyrkan; att ansvara för utbildning av folket i kyrkans lära och liv, samt att organisera omsorg om de utsatta genom att stödja diakonatets karitativa roll. Här har prästen en kommunikativ ledarroll som samlar kompetens omkring sig för att förverkliga kyrkans mission.

Dessa två dimensioner; det andliga ledarskapet och det kommunikativa ledarskapet, rinner som två floder genom utbildningen och förverkligas i en vision hos prästkandidaten om sin egen roll i kyrkans mission inför sin vigning.

Utbildningen är praktiskt orienterad med fokus på trons källor, praktisk teologi och kyrkospråk. Tillsammans med en kandidatexamen i teologi med inriktning östkyrkliga studier ges prästkandidater förutsättningarna för att bilda sig en trygg identitet från vilken de kan vara öppna mot såväl det moderna samhällets villkor som förankrade i den kyrkliga tradition de kommer att tjänstgöra inom.

Innehåll

De första två åren studeras på College, där högskolestudier (50%) kombineras med folkhögskolestudier (75%). På detta sätt kombineras ett vetenskapligt studium med möjligheten till personlig formering. Den här perioden präglas av studier, bön och gemenskap, och ger studenter möjlighet till personlig mognad och fördjupning i sin identitet som kristen, samtidigt som de utvecklar en bred grund av kunskaper inom de ortodoxa kyrkornas teologi och traditioner. År ett studeras i Tysslinge. År två studeras i Viksberg.

Tredje och fjärde åren består av högskolestudier i helfart (100%), kombinerat med folkhögskolestudier (25%). Under det tredje och fjärde året är studierna förlagda till Enskilda Högskolan Stockholm’s campus i Bromma, samt till Viksberg.

Examinationsform

Detta är ett collegeprogram vilket innebär att kurser på både folkhögskolenivå och högskolenivå ingår. Studenter informeras alltid om kursens nivå vid varje enskild kursstart.

Kurser på folkhögskolenivå examineras baserat på närvaro och aktivt deltagande. Detta innebär för heltidsstudier att den studerande ska vara närvarande i regel varje måndag-fredag från kl 9.00-16.00, om inte undervisningen är förlagd till annan tid eller dag, samt slutföra alla uppgifter som ingår i kursen. Om frånvaron är högre än 20% har skolan rätt och skyldighet att avskilja den studerande från programmet, vilket också innebär att eventuella studiemedel dras in.

Kurser på högskolenivå använder examinationsformer som bl.a. salstentamen, seminarier, PM, hemtentamen, tolkningsövningar, muntlig tentamen och uppsats. Utöver detta så gäller även obligatorisk närvaro med begränsade undantag.

Examen

Programmet leder till en kandidatexamen i teologi med inriktning östkyrkliga studier samt en yrkesexamen i pastoralt arbete.

Vigning

Examen leder inte automatiskt till vigning i en ortodox kyrka. Den akademiska fakulteten kan rekommendera en studerande till prästvigning men det slutgiltiga beslutet vilar helt och fullt på biskopen i respektive kyrka.

Internat

För studenter i det här programmet är det obligatoriskt att bo på skolan eftersom seminarielivet utgör en viktig del av att formas till tjänst för kyrkan.

Kostnader

All undervisning på Sankt Ignatios är gratis för alla med medborgarskap eller uppehållstillstånd i Sverige eller annat EU-land. På college och folkhögskola tar vi dock ut en serviceavgift. För heltidsstudier är denna avgift 1200 kr per termin. Serviceavgiften täcker bland annat försäkringar, administration samt det material studenterna får ta del av i samband med studierna. Serviceavgiften täcker inte kurslitteratur, vilket är deltagarens eget ansvar att införskaffa.

Kostnaden för internat är mellan 2500 kr och 5000 kr i månaden (9 månader per år) beroende på val av rum. Kostnaden för internat inkluderar både mat och rum.

Studiemedel

Deltagare på detta program som är svenska medborgare är berättigade att söka studiemedel via Centrala Studiestödsnämnden (CSN). I vissa fall kan även deltagare som inte är svenska medborgare men som har uppehållstillstånd i Sverige vara berättigade att söka studiemedel via CSN. Den som söker studiemedel via CSN måste vara beredd att kunna redogöra för tidigare studier eftersom det avgör möjligheten att få studiemedel.

Läs mer om hur du söker studiemedel via CSN på www.csn.se.

Deltagare som inte är berättigade att söka studiemedel via CSN uppmanas undersöka om de kan söka studiemedel i sitt hemland för studier på Sankt Ignatios.

Det går att delta i programmet även utan att använda studiemedel.

Nästa programstart: HT 2020

Sökande inom Sverige eller annat EU/EEA-land:

Ansökningsperiod: 15 Mars - 15 April.

I mån av plats öppnas ibland extra ansökningsperioder för sena ansökningar. Detta annonseras i dessa fall på vår hemsida.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet för högskolestudier i Sverige.

Antagningskriterier

Minimiålder 18 år.

Utöver ordinarie ansökning behöver sökande även tillhandahålla följande bilagor:

  • Ett rekommendationsbrev från sin präst.
  • Ett brev med sin biskops erkännande.

Behöriga sökande kommer även att kallas till antagningsintervju. Intervjun sker över telefon med föreståndaren för det aktuella seminariet.

Antagningsprocess

15 mars - 15 april: Ansök till detta program via www.antagning.se. Följ denna länk för att komma direkt till programmets sida på antagning.se.

Dina betyg och andra bilagor (ett rekommendationsbrev från din präst samt ett brev med din biskops erkännande) laddar du upp, eller postar, till antagning.se i samband med att du gör din ansökan.

Intervju: Efter ansökningsperioden blir behöriga sökande kontaktade via e-post och en telefonintervju bokas med föreståndaren för det aktuella seminariet. I intervjun görs en första bedömning av motivation för studier, familj, bakgrund och förankring i sin kyrka. Det görs också en allmän bedömning om lämplighet för studier och boende på internat.

11 juli: Ett antagningsbesked skickas ut till de som blivit antagna. Information om programstart lämnas vid detta besked. Du behöver tacka ja till din plats innan 26 juli för att behålla den.

29 juli - 2 augusti: Ett välkomstbrev skickas ut med ytterligare information om programstart.

12 augusti - 18 augusti: Inflyttning för de som ska bo på skolan.

19 augusti - 23 augusti: Programstart och introduktionsvecka i Tysslinge.

Om programmet har för få deltagare

Om programmet har för få deltagare efter sista ansökningsdatum kan programmet komma att utgå. Om ett program ställs in meddelas studenter om detta senast en vecka innan programstart. Eventuella avgifter återbetalas.

Sökande utanför EU/EEA:

Ansökningsperiod: 15 Oktober - 15 November

Sökande utanför EU följer en separat antagningsprocess, mer information här.