Hem Program & Kurser Yrkesförberedande program Östkyrkliga studier Distanskurser Allmänna ämnen Student Antagning Om oss
Religion, Fred och Demokrati genom Utbildning och Lärande

Pastoralt program för vigning till diakon

Nivå: Seminarienivå, Högskoleutbildning på grundnivå (60hp)

Arrangör: Sankt Ignatios Folkhögskola & Enskilda Högskolan Stockholm

Studieort: Södertälje

Undervisningsspråk: Engelska

Längd: 2 år

Studietakt: Heltid (125%)

Studietider: Dagtid, Vissa helger & kvällar

I detta tvååriga pastorala program förbereds kandidater för diakonvigning i den ortodoxa kyrkan.

Sankt Ignatios vill utbilda en ny generation diakoner som är redo att ta ett diakonalt ansvar både innanför och utanför kyrkans gränser för att möta individer och grupper som lever i utkanten av samhället.

Utbildningen består av studier inom både teologi och karitativt arbete. Studenten förankras i sin kyrkliga och liturgiska tradition med en bred teologisk bas. Därtill tränas studenten i att omsätta evangeliet till praktisk tjänst; att möta människor i kris, att organisera ett diakonalt arbete i kyrkor samt att utveckla en uppmärksam, ödmjuk och kärleksfull attityd till sin nästa.

Innehåll

Programmet studeras på College, där högskolestudier (50%) kombineras med folkhögskolestudier (75%). På detta sätt kombineras ett vetenskapligt studium med möjligheten till personlig formering. Utbildningen på Sankt Ignatios College präglas av studier, bön och gemenskap, och ger studenter möjlighet till personlig mognad och fördjupning i sin identitet som kristen, samtidigt som de utvecklar en bred grund av kunskaper inom de ortodoxa kyrkornas teologi och traditioner.

År ett fokuserar på ortodoxa kyrkans teologi och tradition, praktisk liturgik, pastoral teologi och kyrkospråk.

År två kombineras detta med praktiskt arbete inom omsorgssektorn.

Examinationsform

Detta är ett collegeprogram vilket innebär att kurser på både folkhögskolenivå och högskolenivå ingår. Studenter informeras alltid om kursens nivå vid varje enskild kursstart.

Kurser på folkhögskolenivå examineras baserat på närvaro och aktivt deltagande. Detta innebär för heltidsstudier att den studerande ska vara närvarande i regel varje måndag-fredag från kl 9.00-16.00, om inte undervisningen är förlagd till annan tid eller dag, samt slutföra alla uppgifter som ingår i kursen. Om frånvaron är högre än 20% har skolan rätt och skyldighet att avskilja den studerande från programmet, vilket också innebär att eventuella studiemedel dras in.

Kurser på högskolenivå använder examinationsformer som bl.a. salstentamen, seminarier, PM, hemtentamen, tolkningsövningar, muntlig tentamen och uppsats. Utöver detta så gäller även obligatorisk närvaro med begränsade undantag.

Intyg & diplomexamen

Programmet leder till ett intyg på fullgjort program och möjlighet att genomföra en examination som ger en diplomexamen i diakonalt arbete. Programmet ger också möjlighet att ta 60hp, detta är dock ej ett krav för att kunna genomföra examination för diplomexamen.

Vigning

Examen leder inte automatiskt till vigning i en ortodox kyrka. Den akademiska fakulteten kan rekommendera en studerande till diakonvigning men det slutgiltiga beslutet vilar helt och fullt på biskopen i respektive kyrka.

Internat

För studenter i det här programmet är det obligatoriskt att bo på skolan eftersom seminarielivet utgör en viktig del av att formas till tjänst för kyrkan.

Kostnader

All undervisning på Sankt Ignatios är gratis för alla med medborgarskap eller uppehållstillstånd i Sverige eller annat EU-land. På college och folkhögskola tar vi dock ut en serviceavgift. För heltidsstudier är denna avgift 1200 kr per termin. Serviceavgiften täcker bland annat försäkringar, administration samt det material studenterna får ta del av i samband med studierna. Serviceavgiften täcker inte kurslitteratur, vilket är deltagarens eget ansvar att införskaffa.

Kostnaden för internat är mellan 2500 kr och 5000 kr i månaden (9 månader per år) beroende på val av rum. Kostnaden för internat inkluderar både mat och rum.

Studiemedel

Deltagare på detta program som är svenska medborgare är berättigade att söka studiemedel via Centrala Studiestödsnämnden (CSN). I vissa fall kan även deltagare som inte är svenska medborgare men som har uppehållstillstånd i Sverige vara berättigade att söka studiemedel via CSN. Den som söker studiemedel via CSN måste vara beredd att kunna redogöra för tidigare studier eftersom det avgör möjligheten att få studiemedel.

Läs mer om hur du söker studiemedel via CSN på www.csn.se.

Deltagare som inte är berättigade att söka studiemedel via CSN uppmanas undersöka om de kan söka studiemedel i sitt hemland för studier på Sankt Ignatios.

Det går att delta i programmet även utan att använda studiemedel.

Nästa programstart: HT 2020

Sökande inom Sverige eller annat EU/EEA-land:

Ansökningsperiod: 15 Mars - 15 April.

I mån av plats öppnas ibland extra ansökningsperioder för sena ansökningar. Detta annonseras i dessa fall på vår hemsida.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet för högskolestudier i Sverige.

Antagningskriterier

Medborgarskap eller uppehållstillstånd i Sverige eller annat EU-land krävs för att söka.

Minimiålder 18 år.

Utöver ordinarie ansökning behöver sökande även tillhandahålla följande bilagor:

  • Ett rekommendationsbrev från sin präst.
  • Ett brev med sin biskops erkännande.

Behöriga sökande kommer även att kallas till antagningsintervju. Intervjun sker över telefon med föreståndaren för det aktuella seminariet.

Antagningsprocess

15 mars - 15 april: Fyll i kursens elektroniska ansökningsformulär. Inom ett par dagar får du en bekräftelse via e-post på att vi mottagit och behandlat din ansökan.

Skicka dina bilagor (ett rekommendationsbrev från din präst samt ett brev med din biskops erkännande) till oss. Du kan scanna bilagorna och maila dem till antagning@sanktignatios.org, eller skicka dem med post till:

Sankt Ignatios Andliga Akademi

Mälaregatan 4

151 71 Södertälje

Intervju: Efter ansökningsperioden blir behöriga sökande kontaktade via e-post och en telefonintervju bokas med föreståndaren för det aktuella seminariet. I intervjun görs en första bedömning av motivation för studier, familj, bakgrund och förankring i sin kyrka. Det görs också en allmän bedömning om lämplighet för studier och boende på internat.

16 april - 11 juli: Ett antagningsbesked skickas ut via e-post till de som blivit antagna. För att behålla din plats behöver du tacka ja senast 2 veckor efter att ditt besked skickades ut. Information om programstart lämnas också med antagningsbeskedet.

29 juli - 2 augusti: Ett välkomstbrev skickas ut med ytterligare information om programstart.

12 augusti - 18 augusti: Inflyttning för de som ska bo på skolan.

19 augusti - 23 augusti: Programstart och introduktionsvecka i Tysslinge.

Om programmet har för få deltagare

Om programmet har för få deltagare efter sista ansökningsdatum kan programmet komma att utgå. Om ett program ställs in meddelas studenter om detta senast en vecka innan programstart. Eventuella avgifter återbetalas.

Sökande utanför EU/EEA:

Denna kurs är inte öppen för sökande utanför EU.