Hem Program & Kurser Yrkesförberedande program Östkyrkliga studier Distanskurser Allmänna ämnen Student Antagning Om oss
Religion, Fred och Demokrati genom Utbildning och Lärande

Masterprogram i östkyrkliga studier

Nivå: Avancerad nivå (120hp)

Arrangör: Enskilda Högskolan Stockholm

Studieort: Bromma

Undervisningsspråk: Engelska

Längd: 2 år

Studietakt: Heltid (100%)

Studietider: Dagtid

I detta tvååriga masterprogram får studenter en fördjupad förståelse inom fältet östkyrkliga studier och lär sig kommunicera på en avancerad nivå i det vetenskapliga samtalet.

De ortodoxa kyrkorna har under lång tid levt under totalitära regimers förtryck vilket har påverkat deras förhållningssätt till makt och delaktighet. I Sverige möts dessa kyrkor av en annan livssituation där de kan sägas komma ut ur förtrycket. Här blir utmaningen för kyrkorna att hitta sina egna rötter och samtidigt börja växa inifrån, att göra gemensam sak med samhället utan att förlora sig i det. Att ställas inför denna nya frihet kräver förankring i den vetenskapliga diskursen för att kunna tolka och förstå utmaningarna som de ortodoxa kyrkorna kommer att möta.

Med den kunskap och kompetens som studenter förvärvar genom masterprogrammet kan de verka för utveckling och förändring i sina sammanhang enligt evangeliets emancipatoriska budskap, eller bidra till att utveckla kunskap genom forskarstudier och en akademisk karriär.

Utbildningen ingår i vårt sexåriga pedagogiska program men kan också läsas enskilt.

Innehåll

Det första året fokuserar på traditionens källor och inkluderar kurser som:

 • Vetenskaplig teori & metod, inriktning östkyrkliga studier
 • Patristikens metoder och källor
 • Liturgik och liturgisk teologi

Det andra året fokuserar på forskning och utveckling. Studenter fördjupar sig inom en av tre inriktningar:

 • Kyrkofäderna och deras historiska kontext
 • Kyrkan, dess spiritualitet och gudstjänster
 • Kyrkans organisation, inre förhållanden och förhållande till omvärlden

Några exempel på kurser som erbjuds under andra året är:

 • Kristologi och kyrka
 • Patristikens klassiker
 • Spiritualitet och vetenskap
 • Den tidiga kyrkan
 • Beteendevetenskap och kyrka
 • Liturgins metoder
 • Kvalitativ och kvantitativ metod

Under den sista terminen skriver studenter sin masteruppsats.

Examinationsform

Examinationsformer som förekommer är bl.a. salstentamen, seminarier, PM, hemtentamen, tolkningsövningar, muntlig tentamen och uppsats. Utöver detta så gäller även obligatorisk närvaro med begränsade undantag.

Examen

Programmet leder till en masterexamen i teologi med inriktning östkyrkliga studier.

Studenter kan välja att efter ett år avsluta med en magisterexamen, men måste då skriva en magisteruppsats under andra terminen.

Kostnader

Undervisningen är gratis för alla med medborgarskap eller uppehållstillstånd i Sverige, EU och EFTA länder. Mer information finns här.

Studiemedel

Deltagare på detta program som är svenska medborgare är berättigade att söka studiemedel via Centrala Studiestödsnämnden (CSN). I vissa fall kan även deltagare som inte är svenska medborgare men som har uppehållstillstånd i Sverige vara berättigade att söka studiemedel via CSN. Den som söker studiemedel via CSN måste vara beredd att kunna redogöra för tidigare studier eftersom det avgör möjligheten att få studiemedel.

Läs mer om hur du söker studiemedel via CSN på www.csn.se.

Deltagare som inte är berättigade att söka studiemedel via CSN uppmanas undersöka om de kan söka studiemedel i sitt hemland för studier på Sankt Ignatios.

Det går att delta i programmet även utan att använda studiemedel.

Nästa programstart: HT 2020

Sökande inom Sverige eller annat EU/EEA-land:

Ansökningsperiod: 15 Mars - 15 April.

I mån av plats öppnas ibland extra ansökningsperioder för sena ansökningar. Detta annonseras i dessa fall på vår hemsida.

Förkunskapskrav

Teologie kandidatexamen.

Antagningskriterier

Medborgarskap eller uppehållstillstånd i Sverige eller annat EU-land krävs för att söka.

Antagningsprocess

15 mars - 15 april: Ansök till detta program via www.antagning.se. Följ denna länk för att komma direkt till programmets sida på antagning.se.

11 juli: Ett antagningsbesked skickas ut till de som blivit antagna. Information om programstart lämnas vid detta besked. Du behöver tacka ja till din plats innan 26 juli för att behålla den.

1 augusti - 10 augusti: Ett välkomstbrev skickas ut med ytterligare information om programstart.

26 augusti: Programstart.

Sökande utanför EU/EEA:

Denna kurs är inte öppen för sökande utanför EU.