Hem Program & Kurser Yrkesförberedande program Östkyrkliga studier Distanskurser Allmänna ämnen Student Antagning Om oss
Religion, Fred och Demokrati genom Utbildning och Lärande

Kandidatprogram i östkyrkliga studier

Nivå: Grundnivå (180hp)

Arrangör: Enskilda Högskolan Stockholm

Studieort: Bromma & Södertälje

Undervisningsspråk: Engelska

Längd: 4 år

Studietakt: Deltid (år 1-2) & Heltid (år 3-4)

Studietider: Dagtid

Detta fyraåriga kandidatprogram ger studenter gedigna kunskaper om de ortodoxa kyrkorna och representerar ett första steg in i det vetenskapliga samtalet som utgör fältet östkyrkliga studier.

De ortodoxa kyrkorna har under lång tid levt under totalitära regimer med starkt begränsade möjligheter till utbildning. Det här kandidatprogrammet utgör därför en grundläggande del i vår mission att bygga upp en ny kunskapsnivå om, och inom, de ortodoxa kyrkorna både i Sverige och internationellt.

Utbildning handlar inte bara om kunskap utan också hur vi ser på kunskapen och använder den. Den här utbildningen genomsyras av ett emancipatoriskt perspektiv, där bildning och studier bidrar till att identifiera och ifrågasätta mönster som tillkommit som konsekvens av att leva under förtryck eller begränsad frihet. Genom att förankras i traditionen och samtidigt rustas med vetenskapliga verktyg bjuds studenter in i den levande traditionens dynamiska process.

Utbildningen ingår i flera av våra längre program men kan också läsas enskilt.

Innehåll

Under det första året ges följande kurser:

 • The Early Church 7,5hp
 • History of Religions 7,5hp
 • Biblical Studies 7,5hp

Under det andra året ges följande kurser:

 • Historical Theology with Church History 7,5hp
 • Theories and Methods in Patristic Studies 7,5hp
 • Interpretation, theory and method with paper 7,5hp
 • Liturgics 7,5hp
 • Ecclesiology 7,5hp

Under det tredje året ges följande kurser:

 • The Gospel and the Letters of Paul 10hp
 • Sacred Texts of Eastern Christianity 5hp
 • Reception of the Bible in the East throughout history 7,5hp
 • Bible in the Liturgy 7,5hp
 • Eastern Christian liturgies 7,5hp
 • Patristics and the Great Church fathers 7,5hp
 • Ecclesiology and Canon Law in Eastern Christianity 7,5hp
 • Ecclesiology in Contemporary Orthodox Theology 7,5 hp

Under det fjärde året ges följande kurser:

 • Patristic Exegesis 7,5hp
 • Eastern Christian theology 7,5hp
 • Typicon Decoded 7,5hp
 • Systematic Ecclesiology 7,5hp
 • Methodology – Eastern Christian Studies 15hp
 • Bachelor thesis 15hp

Examinationsform

Examinationsformer som förekommer är bl.a. salstentamen, seminarier, PM, hemtentamen, tolkningsövningar, muntlig tentamen och uppsats. Utöver detta så gäller även obligatorisk närvaro med begränsade undantag.

Examen

Programmet leder till en kandidatexamen i teologi med inriktning östkyrkliga studier.

Kostnader

Undervisningen är gratis för alla med medborgarskap eller uppehållstillstånd i Sverige, EU och EFTA länder. Mer information finns här.

Studiemedel

Deltagare på detta program som är svenska medborgare är berättigade att söka studiemedel via Centrala Studiestödsnämnden (CSN). I vissa fall kan även deltagare som inte är svenska medborgare men som har uppehållstillstånd i Sverige vara berättigade att söka studiemedel via CSN. Den som söker studiemedel via CSN måste vara beredd att kunna redogöra för tidigare studier eftersom det avgör möjligheten att få studiemedel.

Läs mer om hur du söker studiemedel via CSN på www.csn.se.

Deltagare som inte är berättigade att söka studiemedel via CSN uppmanas undersöka om de kan söka studiemedel i sitt hemland för studier på Sankt Ignatios.

Det går att delta i programmet även utan att använda studiemedel.

Nästa programstart: HT 2020

Sökande inom Sverige eller annat EU/EEA-land:

Ansökningsperiod: 15 Mars - 15 April.

I mån av plats öppnas ibland extra ansökningsperioder för sena ansökningar. Detta annonseras i dessa fall på vår hemsida.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet för högskolestudier i Sverige.

Antagningskriterier

Medborgarskap eller uppehållstillstånd i Sverige eller annat EU-land krävs för att söka.

Antagningsprocess

15 mars - 15 april: Ansök till detta program via www.antagning.se. Följ denna länk för att komma direkt till programmets sida på antagning.se.

11 juli: Ett antagningsbesked skickas ut till de som blivit antagna. Information om programstart lämnas vid detta besked. Du behöver tacka ja till din plats innan 26 juli för att behålla den.

1 augusti - 10 augusti: Ett välkomstbrev skickas ut med ytterligare information om programstart.

26 augusti: Programstart.

Sökande utanför EU/EEA:

Denna kurs är inte öppen för sökande utanför EU.