Hem Program & Kurser Yrkesförberedande program Östkyrkliga studier Distanskurser Allmänna ämnen Student Antagning Om oss
Religion, Fred och Demokrati genom Utbildning och Lärande

Ikonmåleri – En praktisk och teoretisk introduktion

Nivå: Förberedande nivå, Gymnasienivå

Arrangör: Sankt Ignatios Folkhögskola

Undervisningsform: Distansstudier med sammankomster

Längd: 1 år (40 veckor)

Studietakt: Deltid (50%)

Undervisningsspråk: Engelska eller Arabiska

Ordet ikon kommer av grekiskans eikon (bild). En ikon kan liknas vid ett ”fotografi av det andliga”, en mötesplats med det mystiska, konst med djupt andliga dimensioner, bildframställning av ett religiöst ämne och en bild som förenar det gudomliga med det mänskliga. Ikonen kallas även för ”evangelium för ögat”, vilket betyder att det kristna budskapet konkretiseras med hjälp av färger istället för med text.

Detta är en grundläggande kurs i ikonmålning som är avsedd för den som vill lära sig mer om ikonen och om att måla en ikon, oavsett om man är nybörjare eller om man har målat tidigare. Ingen tidigare erfarenhet krävs för att delta i kursen, utan en andlig känsla och intresse är allt man behöver för att delta och måla sin egen ikon.

Innehåll

Du kommer bland annat att lära dig:

  • Att flytta över original till träpannå.
  • Att måla i tre tekniker: akryl, olja och äggtempera.
  • Grunderna i färglära.
  • Ikonens historia och de olika ikonskolorna.
  • Ikonens teologi och dess roll i ortodox spiritualitet.

Deltagare i kursen får ett startpaket med allt material som krävs för att måla en ikon.

Distansstudier med sammankomster

Denna kurs ges på distans via vår studentportal, men har även obligatoriska studieträffar. Ort, datum och antal studieträffar bestäms i dialog med deltagarna på kursen vid kursstart.

Examinationsform

Kurser på folkhögskolenivå examineras baserat på närvaro och aktivt deltagande. Detta innebär för distansstudier att den studerande ska delta i alla delar och slutföra alla uppgifter som ingår i kursen. Om detta inte sker har skolan rätt och skyldighet att avskilja den studerande från kursen, vilket också innebär att eventuella studiemedel dras in.

Intyg

Om du deltar i alla delar och slutför alla uppgifter som ingår i kursen så får du efter kursens slut ett intyg på fullgjord kurs.

Kostnader

All undervisning på Sankt Ignatios är gratis för alla med medborgarskap eller uppehållstillstånd i Sverige eller annat EU-land. På college och folkhögskola tar vi dock ut en serviceavgift. För distansstudier är denna avgift 400 kr per termin. Serviceavgiften täcker bland annat försäkringar och administration. Serviceavgiften täcker inte kurslitteratur, vilket är deltagarens eget ansvar att införskaffa.

Studiemedel

Deltagare på denna kurs som är svenska medborgare är berättigade att söka studiemedel via Centrala Studiestödsnämnden (CSN). I vissa fall kan även deltagare som inte är svenska medborgare men som har uppehållstillstånd i Sverige vara berättigade att söka studiemedel via CSN. Den som söker studiemedel via CSN måste vara beredd att kunna redogöra för tidigare studier eftersom det avgör möjligheten att få studiemedel.

Läs mer om hur du söker studiemedel via CSN på www.csn.se.

Deltagare som inte är berättigade att söka studiemedel via CSN uppmanas undersöka om de kan söka studiemedel i sitt hemland för studier på Sankt Ignatios.

Det går att delta i kursen även utan att använda studiemedel.

Nästa kursstart: HT 2020

Sökande inom Sverige:

Ansökningsperiod: 15 Mars - 15 April.

I mån av plats öppnas ibland extra ansökningsperioder för sena ansökningar. Detta annonseras i dessa fall på vår hemsida.

Förkunskapskrav

Inga särskilda förkunskaper krävs.

Antagningskriterier

Medborgarskap eller uppehållstillstånd i Sverige krävs för att söka.

Minimiålder 18 år.

Antagningsprocess

15 mars - 15 april: Fyll i kursens elektroniska ansökningsformulär. Inom ett par dagar får du en bekräftelse via e-post på att vi mottagit och behandlat din ansökan.

16 april - 11 juli: Ett antagningsbesked skickas ut via e-post till de som blivit antagna. För att behålla din plats behöver du tacka ja senast 2 veckor efter att ditt besked skickades ut. Information om kursstart lämnas också med antagningsbeskedet.

5 augusti - 9 augusti: Ett välkomstbrev med information och inloggningsuppgifter, samt en faktura för den första terminens serviceavgift, skickas ut inför kursstart.

19 augusti - 23 augusti: Kursstart och introduktionsvecka.

Om kursen har för få deltagare

Om kursen har för få deltagare efter sista ansökningsdatum kan kursen komma att utgå. Om en kurs ställs in meddelas studenter om detta senast en vecka innan kursstart. Eventuella inbetalda avgifter återbetalas.

Om vi av någon anledning vill lägga ner en pågående kurs ska de studerande informeras minst en termin i förväg.

Sökande utanför Sverige:

Denna kurs är inte öppen för sökande utanför Sverige.