Hem Program & Kurser Yrkesförberedande program Östkyrkliga studier Distanskurser Allmänna ämnen Student Antagning Om oss
Religion, Fred och Demokrati genom Utbildning och Lärande

Forskarutbildning i östkyrkliga studier

Nivå: Forskarnivå (240hp)

Arrangör: Enskilda Högskolan Stockholm

Studieort: Bromma, Södertälje

Undervisningsspråk: Engelska

Längd: 4 år (heltid) eller 8 år (halvtid)

Studietakt: Heltid (100%) eller halvtid (50%)

Studietider: Dagtid, Vissa helger

Forskarutbildningen bygger vidare på den kompetens doktorander bär med sig från avancerad nivå. Utbildningen fördjupar dessa kunskaper så att doktorander efter avslutad utbildning och avhandling har förmåga att:

  • självständigt bedriva kvalitativ forskning
  • förmedla och publicera sin forskning såväl i forskarsamhället som i populärvetenskapliga sammanhang

På forskarskolan i östkyrkliga studier menar vi att vetenskapliga studier får bäst resultat i en gemenskap där kompetenser har möjlighet att brytas mot varandra. Vi ser också vetenskapliga studier som ett kreativt bidrag in i det pågående samtalet som utgör fältet östkyrkliga studier, och som i sig har sin grund i den problematik de nutida ortodoxa kyrkorna lever i.

Forskarstuderande vid THS är del av större forskarnätverk, såväl nordiska som internationella, vilket även innefattar möjligheter till kortare utbytesperioder.

Vi erbjuder en kreativ forskarutbildning där doktorander inte bara deltar i utan även är med och formar en forskarmiljö med anläggningsyta mot såväl akademin som det moderna samhället och kyrkorna.

Innehåll

Utbildningen följer riktlinjerna för svensk högskoleutbildning på forskarnivå och omfattar 240 hp (kurser om 75 hp och en självständig vetenskaplig avhandling om 165 hp).

Examen

Utbildningen leder till en doktorsexamen i teologi med inriktning östkyrkliga studier.

Kostnader och försörjningsplikt

Undervisningen är gratis, däremot måste man kunna påvisa att man kan försörja sig på egen hand (extern finansiering av forskarstudier) om minst 50%.

Förkunskapskrav

Teologie kandidatexamen på avancerad nivå (magister, master, eller annan jämförbar examen), med inriktning mot östkyrkliga studier.

Ansökan av doktorandplatser

För ansökningsinformation, kontakta Anne-Christine Lindvall (anne-christine.lindvall@ehs.se), utbildningsledare för akademin.

Prövning av ansökningar sker av THS forskarkollegium samt forskarskolan för östkyrkliga studier. För att antas krävs det att kandidater har erforderlig behörighet, och att de bedöms ha goda förutsättningar att fullfölja forskarutbildningen inom avsedd tid och med utmärkta resultat. Bedömningen grundar sig dels på tidigare studieresultat, där uppsatsens kvalitet spelar stor roll, dels på den till ansökan bifogade forskningsplanen, och dels på hur det tilltänkta projektet förhåller sig till THS handledarkompetens och profilområden.