Hem Program & Kurser Yrkesförberedande program Östkyrkliga studier Distanskurser Allmänna ämnen Student Antagning Om oss
Religion, Fred och Demokrati genom Utbildning och Lärande

Allmän kurs

Nivå: Grundnivå (SeQf nivå 2), Gymnasienivå (SeQf nivå 4)

Arrangör: Sankt Ignatios Folkhögskola

Studieort: Södertälje

Undervisningsspråk: Svenska

Längd: 1-4 år

Studietakt: Heltid (100%)

Studietider: Dagtid

Det moderna samhället är komplext och ställer stora krav på våra kunskaper och färdigheter. För att ta sig fram i världen och orientera sig i livet behöver vi ständigt förnyas. På Sankt Ignatios ser vi utbildning först och främst som en mänsklig kallelse; människan är till sin natur nyfiken och vill utvecklas. Utbildning öppnar dessutom dörrar, och bidrar till att lösa problem och skapa möjligheter. Det finns många omständigheter som begränsar människan, och som ligger utanför hennes kontroll, men individens personliga och intellektuella utveckling kan hon själv påverka. På allmän kurs vill vi uppmuntra varandra att ta vara på bildningens potential. Utbildning är ofta det bästa sättet för människor att förbättra sin livssituation och förändra sina förutsättningar i livet.

På allmän kurs får deltagare möjlighet att erövra det svenska språket och utveckla en förståelse för hur samhället i Sverige fungerar. Utbildningen motsvarar grundskolenivå (där elever jobbar mot behörighet till gymnasiet) eller gymnasienivå (där elever kan uppnå behörighet för vidare studier). Därmed öppnas en väg vidare till arbete eller till fortsatta studier på yrkesutbildning eller högskola.

Innehåll

Efter en bedömning av studentens mål och tidigare studier skapas en personlig studieplan där vi kan erbjuda grundskolenivå (SeQf nivå 2) samt gymnasienivå (SeQf nivå 4). Utbildningstiden varierar mellan 1-4 år beroende på tidigare studier.

På allmän kurs studerar man allmänna ämnen såsom svenska som andraspråk, engelska, matematik och grundläggande datorkunskaper. Utöver detta har kursen ett särskilt fokus på demokrati, hälsa och rörelse. Deltagarna får kombinera studier med fysisk aktivitet, samt fördjupa sig i hur samhället i Sverige fungerar och vad ett demokratisk förhållningssätt innebär.

För den som vill läsa vidare på högskola eller yrkeshögskola finns möjlighet att läsa in behörighet till dessa utbildningar. Om ditt mål är att gå vidare direkt till jobb eller yrkesutbildningar så erbjuder vi språkförberedande inriktningar riktade mot specifika bristyrken. För närvarande erbjuder vi möjlighet att läsa körkortsteori på lätt svenska, samt yrkessvenska för kök och restaurang på lätt svenska.

Examinationsform

Kurser på folkhögskolenivå examineras baserat på närvaro och aktivt deltagande. Detta innebär för heltidsstudier att den studerande ska vara närvarande i regel varje måndag-fredag från kl 8.40-14.30, om inte undervisningen är förlagd till annan tid eller dag, samt slutföra alla uppgifter som ingår i kursen. Om frånvaron är högre än 20% har skolan rätt och skyldighet att avskilja den studerande från programmet, vilket också innebär att eventuella studiemedel dras in.

Intyg & studieomdöme

Om du deltar i alla delar och slutför alla uppgifter som ingår i kursen så får du efter kursens slut ett intyg på fullgjord kurs samt ett studieomdöme.

Kostnader

All undervisning på Sankt Ignatios är gratis för alla med medborgarskap eller uppehållstillstånd i Sverige eller annat EU-land. På college och folkhögskola tar vi dock ut en serviceavgift. För heltidsstudier är denna avgift 1200 kr per termin. Serviceavgiften täcker bland annat försäkringar, administration samt det material studenterna får ta del av i samband med studierna.

Studiemedel

Deltagare på denna kurs som är svenska medborgare är berättigade att söka studiemedel via Centrala Studiestödsnämnden (CSN). I vissa fall kan även deltagare som inte är svenska medborgare men som har uppehållstillstånd i Sverige vara berättigade att söka studiemedel via CSN. Den som söker studiemedel via CSN måste vara beredd att kunna redogöra för tidigare studier eftersom det avgör möjligheten att få studiemedel.

Läs mer om hur du söker studiemedel via CSN på www.csn.se.

Deltagare som inte är berättigade att söka studiemedel via CSN uppmanas undersöka om de kan söka studiemedel i sitt hemland för studier på Sankt Ignatios.

Det går att delta i kursen även utan att använda studiemedel.

Nästa kursstart: HT 2020

Sökande inom Sverige:

Ansökningsperiod: 15 Mars - 15 April.

I mån av plats öppnas ibland extra ansökningsperioder för sena ansökningar. Detta annonseras i dessa fall på vår hemsida.

Förkunskapskrav

Inga särskilda förkunskaper krävs.

Antagningskriterier

Medborgarskap eller uppehållstillstånd i Sverige krävs för att söka.

Minimiålder 18 år.

Antagningsprocess

15 mars - 15 april: Skriv ut och fyll i ansökningsformuläret (PDF) och posta det till oss. Du kan också ansöka genom att besöka skolan i Hovsjö. Adressen är Gröndalsvägen 1, 151 65 Södertälje.

Intervju: Efter ansökan kommer du att bli kallad till intervju för att etablera vilken nivå som passar dig bäst att studera på.

19 augusti - 23 augusti: Kursstart och introduktionsvecka.

Om kursen har för få deltagare

Om kursen har för få deltagare efter sista ansökningsdatum kan kursen komma att utgå. Om en kurs ställs in meddelas studenter om detta senast en vecka innan kursstart. Eventuella inbetalda avgifter återbetalas.

Om vi av någon anledning vill lägga ner en pågående kurs ska de studerande informeras minst en termin i förväg.

Sökande utanför Sverige:

Denna kurs är inte öppen för sökande utanför Sverige.