Hem Program & Kurser Student Antagning Om oss
Religion, Fred och Demokrati genom Utbildning och Lärande

Välkommen till Sankt Ignatios

Sankt Ignatios andliga akademi är en unik studiemiljö.

På Sankt Ignatios har du möjlighet att lära känna den ortodoxa/östkyrkliga traditionen på ett sätt som skapar kunskap och intresse och gör dig delaktig i kyrkan – och därmed också i den värld som vi delar med andra.

På Sankt Ignatios vill vi rusta människor till delaktighet och engagemang i såväl Kyrkans liv som samhället i stort. Vi utforskar Östkyrkans rötter tillsammans, delar kunskap, och väcker intresse för vårt andliga och intellektuella arv.

Sankt Ignatios rymmer såväl en folkhögskola som akademiska studier och forskning. Du kan studera allmänna ämnen och teologi på förberedande nivå och hela vägen till doktorandstudier och egen forskning.

Sankt Ignatios rymmer också fem seminarier som värnar de olika kyrkornas respektive liturgiska traditioner. Seminarierna ansvarar för det gemensamma gudstjänstlivet, den andliga formationen av prästkandidater och för kontakten med kyrkorna.

Sankt Ignatios är en internationell miljö. Här möter studenter människor från hela världen och blir del av ett utbyte av kunskap och erfarenheter över både historiska och geografiska gränser.

Kunskap är inget vi äger – utan något vi delar.