Hem Program & Kurser Antagning Om oss Vår vision Historia Stiftelsen Sankt Ignatios Personal Kansli Seminariet Hovsjö Bromma Kontakta oss
Religion, Fred och Demokrati genom Utbildning och Lärande

Vår vision

Sankt Ignatios andliga akademis huvudman är Stiftelsen Sankt Ignatios. Stiftelsen grundades av biskoparna för de bysantinska och orientaliska kyrkorna i Sverige för att stödja den ortodoxa bildningen och arbetet för enhet mellan de båda kyrkofamiljerna.

Vision och verksamhetsidé

Sankt Ignatios är en unik institution till sin sammansättning, sitt innehåll och sina mål. Den är en viktig del av de ortodoxa kyrkornas etablering och utveckling i Sverige. Den är också en viktig del av formandet av det svenska samhället.

Den helige Efraim syriern säger:
”Sanning och kärlek är oskiljaktiga vingar, sanning utan kärlek kan inte flyga.”

De ortodoxa kyrkorna har valt att göra bildningen till utgångspunkt för sitt samarbete. Med den helige Efraims ord vill Sankt Ignatios förena strävan efter kunskap med kärlek.

Sankt Ignatios omfattar två kyrkofamiljer, den Orientalisk-ortodoxa kyrkofamiljen och den Bysantinsk-ortodoxa kyrkofamiljen. Båda uttrycker och har djupa historiska rötter i den heliga, katolska och apostoliska kyrkans tradition.

Kyrkofamiljerna är inte enade, men har i Sverige ömsesidigt förbundit sig att arbeta för enhet, inte genom förhandlingar, utan genom att söka djupt i sina rötter efter sanningen. "Vi har upptäckt att vi inte behöver kompromissa med sanningen för att nå fram till enhet, men att vi måste foga kärlek och respekt till vår strävan för att den skall bära frukt" , som det står i stiftelsens urkund.

Som en väg mot enhet har biskoparna i huvudmannarådet kommit överens om sju teser: Seven Propositional Theses

Sankt Ignatios rymmer för närvarande fyra traditioner – den bysantinsk/slaviska, den koptiska, tewahedo (etiopisk/eritreansk) och den syriska. Med strävan efter enhet och samförstånd mellan våra två kyrkofamiljer och med källorna i våra fyra traditioner som utgångspunkt vill Sankt Ignatios fördjupa kunskapen inom och mellan var och en av dessa, samt söka enhet genom den kunskap som fullkomnas i kärlekens mysterium.

Sankt Ignatios vill forma en miljö kännetecknad av ömsesidig respekt, noggrannhet i studierna och en ödmjukhetens pedagogik.

Genom kunskap i den egna traditionen – som vilar på vetenskapliga studier, dialog och emancipation – vill Sankt Ignatios rusta de ortodoxa kyrkorna att vara delaktiga i ett gemensamt samhällsbygge präglat av tolerans, respekt och demokrati.