Hem Program & Kurser Ansök Om oss
Religion, Fred och Demokrati genom Utbildning och Lärande

Styrelsen

Sankt Ignatios andliga akademis huvudman är Stiftelsen Sankt Ignatios, vars styrelse består av biskoparna för de bysantinska och orientaliska ortodoxa kyrkorna i Sverige.

Stiftelsens verkställande ordförande, Yusuf Aydin, och det verkställande utskottet, som utses av stiftelsens styrelse, utgör styrelse för akademin och folkhögskolan.

Medlemmar av stiftelsens styrelse är:

Biskop Abakir, Koptisk-ortodoxa kyrkan

Metropolit Dioscoros, Syrisk-ortodoxa kyrkan

Biskop Dositej, Serbisk-ortodoxa kyrkan

Metropolit Julios, Syrisk-ortodoxa kyrkan

Biskop Macarie, Rumänska ortodoxa kyrkan

Yusuf Aydin, verkställande ordförande

Stiftelsen Sankt Ignatios grundades hösten 2012. Här skrivs stiftelseurkunden under av de närvarande biskoparna.