Hem Program & Kurser Antagning Om oss Vår vision Historia Stiftelsen Sankt Ignatios Personal Kansli Seminariet Hovsjö Bromma Kontakta oss
Religion, Fred och Demokrati genom Utbildning och Lärande

Sankt Ignatios seminarium

I Tysslinge, nära Södertälje, ligger vårt seminarium. På seminariet tillhandahåller vi logi åt munkar, prästkandidater, och teologistudenter. Här håller vi också många av våra kurser och program, delvis eller till fullo, men seminarielivet handlar inte bara om studier; rytmen av gemensamma böner, måltider, praktiskt arbete och gästfrihet utgör minst lika viktiga delar i denna unika inter-ortodoxa miljö.

Seminariet förestås av ordföranden för föreståndarkollegiet, vilket består av representanter utsedda av respektive kyrka; de bysantinska, koptiska, syriska och tewahedo kyrkorna. På seminariet blir mötet mellan de kyrkor som grundat och står bakom Sankt Ignatios konkret och praktiskt. Här försöker vi leva det som i stiftelsens urkund uttrycks med orden:

Våra [kyrkor] är inte enade, men vi har ömsesidigt förbundit oss att arbeta för enhet, inte genom förhandlingar, utan genom att söka djupt i våra rötter efter sanningen. Vi har upptäckt att vi inte behöver kompromissa med sanningen för att nå fram till enhet, men att vi måste foga kärlek och respekt till vår strävan för att den skall bära frukt, såsom den helige Efraim säger: “Sanning och kärlek är oskiljaktiga vingar, sanning utan kärlek kan inte flyga”.

Vår förhoppning är att det ur den jordmån som vårt seminarium utgör ska växa ett ledarskap som kan leda inte endast våra kyrkor utan alla människor i vårt samhälle mot en större enhet, utan förtryck eller diskriminering av vare sig enskilda eller grupper.