Hem Program & Kurser Introduktionskurser Yrkesförberedande program Östkyrkliga studier Tewahedo program Distanskurser Allmänna ämnen Ansök Om oss
Religion, Fred och Demokrati genom Utbildning och Lärande

En mängd studiemöjligheter

På Sankt Ignatios finns ett brett utbud av kurser och program för de som är intresserade av de ortodoxa kyrkorna.

För de som vill studera för eget intresse, eller för att fördjupa sig i sin tradition, finns ett antal distanskurser som behandlar bland annat kyrkomusik, trons källor, eller söndagsskolans pedagogik.

För de som vill tjäna i kyrkan har vi flera yrkesförberedande program, så som våra pastorala eller pedagogiska program. För de som vill testa sin kallelse till kyrkan rekommenderar vi ett av våra två introduktionsår. Dessa kurser kan läsas enskilt, eller som del av ett program för de som vill fortsätta sina teologiska studier. Under introduktionsåret utvecklar studenter breda kunskaper inom ortodox teologi och tradition, och får uppleva seminarielivet eller studier i klostermiljö.

För de som vill anta utmaningen att utveckla fältet östkyrkliga studier och bidra till det globala teologiska samtalet kan vi erbjuda akademiska studier hela vägen till doktorandstudier och forskning.

Vi erbjuder också studier i språk och allmänna ämnen, som en förberedelse för fortsatta studier.

Vi hoppas att du hittar något som intresserar dig. Välkommen till Sankt Ignatios!

Introduktionskurser

Introduktionsår till ortodox teologi och tradition

Ett formativt år av studier och gemenskap som ger studenter möjlighet till personlig mognad och fördjupning i sin identitet som kristen. Kursen lägger en bred grund i ortodox tro och lära, introducerar studenter till kyrkans liturgiska språk, och rustar dem att kritiskt möta trons källor. Detta introduktionsår fungerar som en inledande del i flera av våra program, men kan också läsas enskilt.

Introduktionsår till serbisk-ortodoxa kyrkans teologi och tradition

Ett formativt år av studier och gemenskap som ger studerande möjlighet till personlig mognad och fördjupning i sin identitet som kristen. Kursen ges i samarbete med Biskop Dositej och det serbisk-ortodoxa stiftet i Storbritannien och Skandinavien, och är förlagd till biskopens kloster i Örkelljunga, Skåne. Detta introduktionsår fungerar som en inledande del i flera av våra program, men kan också läsas enskilt.

Kthobonoyo (kyrkosyriska) med introduktion till ortodox tradition - Intensivkurs i Jerusalem

En sex veckors intensivkurs där studenter får lära känna det heliga landet och utforska kristendomens rötter samtidigt som de studerar klassisk syriska.

Arabiska med introduktion till ortodox tradition - Intensivkurs i Jerusalem

En sex veckors intensivkurs där studenter får lära känna det heliga landet och utforska kristendomens rötter samtidigt som de studerar arabiska.

Yrkesförberedande program

Pastoralt program för vigning till diakon

Ett tvåårigt program som tränar kandidater i att omsätta evangeliet till praktisk tjänst, och förbereder dem för diakonvigning i den ortodoxa kyrkan. Studierna leder till en diplomexamen i diakonalt arbete.

Pastoralt program för vigning till präst

Ett fyraårigt program som förmedlar gedigna teologiska kunskaper och ger kandidater förutsättningarna att bilda sig en trygg identitet som andlig och kommunikativ ledare. Studierna leder till en kandidatexamen i teologi med inriktning östkyrkliga studier samt en yrkesexamen i pastoralt arbete.

Pedagogiskt program - Församlingsassistent (Reader / Maqryono)

Ett tvåårigt program som förmedlar en bred teologisk bas och rustar studenter att föra vidare sina kunskaper till andra. Studierna leder till en diplomexamen som församlingsassistent (Reader / Maqryono).

Pedagogiskt program - Församlingspedagog (Paidagogos / Malfono / Marigeta)

Ett sexårigt program som formedlar en djup, intuitiv förståelse av ortodox tro och lära, och förbereder studenter för en yrkesroll som lärare och teolog inom den ortodoxa kyrkan. Studierna leder till en masterexamen i teologi med inriktning östkyrkliga studier samt en yrkesexamen som församlingspedagog (Paidagogos / Malfono / Marigeta).

Östkyrkliga studier

Kandidatprogram i östkyrkliga studier - Distans

Ett treårigt kandidatprogram som ger studenter gedigna kunskaper om de ortodoxa kyrkorna och representerar ett första steg in i det vetenskapliga samtalet som utgör fältet östkyrkliga studier.

Masterprogram i östkyrkliga studier

Ett tvåårigt masterprogram där studenter får en fördjupad förståelse inom fältet östkyrkliga studier och lär sig kommunicera på en avancerad nivå i det vetenskapliga samtalet.

Forskningsprogram i östkyrkliga studier

Ett fyraårigt forskningsprogram där doktorander bygger vidare på den kompetens de bär med sig från avancerad nivå, lär sig att självständigt bedriva kvalitativ forskning, samt att förmedla och publicera sin forskning såväl i forskarsamhället som i populärvetenskapliga sammanhang.

Tewahedo program

Pastoralt program för vigning till missionspräst i Tewahedo kyrkan

Ett tvåårigt program som förbereder kandidater för vigning som missionspräster i Tewahedo kyrkan. Studierna leder till en diplomexamen i pastoralt arbete.

Introduktion till zema för blivande debteras

Ett tvåårigt program som förbereder studenter för tjänst som debteras i Tewahedo kyrkan. Studierna leder till en diplomexamen som debtera.

Distanskurser

Trons källor i historia och nutid - Distanskurs på halvfart

En modulär distanskurs som behandlar trons fyra källor samt kyrkohistoria. Varje modul löper över en termin och kan läsas enskilt, eller tillsammans i valfri ordning. Totalt innehåller kursen fem moduler: Kyrkohistoria, De apostoliska skrifterna, Patristik, Ecklesiologi, och Liturgik.

Bysantinsk kyrkomusik - Distanskurs på halvfart med sammankomster

En tvåårig utforskning av den Bysantinska kyrkomusikens teori och praktik. Kursen kombinerar distansstudier med studieträffar på klostret i Örkelljunga där den serbisk-ortodoxa biskopen, Biskop Dositej av Skandinavien och Storbritanien bor.

Kvalificerad scoutledarutbildning - Distanskurs på helfart med sammankomster

En ettårig kurs som erbjuder ledarskapsträning för ungdomar som vill engagera sig som ledare i scouterna.

Söndagsskola och ungdomsledarutbildning - Distanskurs på helfart

En ettårig introduktion i söndagsskolans historia och metodik som behandlar barnets utveckling, användbart undervisningsmaterial, och pedagogiska modeller för yngre vuxna.

Standardarabiska (fuṣḥá) - Distanskurs på halvfart med sammankomster

En grundläggande kurs i läs- och skrivfärdighet i standardarabiska (fuṣḥá), för de som som talar en arabisk dialekt, samt introduktion till liturgiska texter på arabiska.

Serbisk-ortodoxa kyrkans historia och spiritualitet - Distanskurs på halvfart

En ettårig introduktion i den serbisk-ortodoxa kyrkans historia och spiritualitet.

Allmänna ämnen

Intensivkurs i engelska på grundnivå - Eftermiddagskurs

Läs engelska på eftermiddagen under en termin.

Intensivkurs i engelska på avancerad nivå - Kvällskurs

Läs engelska på kvällstid under en termin.

Allmän kurs

En kurs på ett till fyra år som motsvarar grundskole- eller gymnasieutbildning och ger grundläggande behörighet för högre studier.