Hem Program & Kurser Ansök Om oss
Religion, Fred och Demokrati genom Utbildning och Lärande

Program och kursutbud

Sankt Ignatios erbjuder flera möjligheter till östkyrkliga studier på olika nivåer, både för dem som är intresserade av att bli präst, församlingspedagog och för andra som är intresserade av en akademisk karriär eller som vill studera för eget intresse. Vi har också ett program för studier av allmänna ämnen, som en förberedelse för fortsatta studier eller arbete.

Språk

Intensivkurs i svenska på grundnivå

Läs 3-4 pass svenska per dag under en termin. Kursen innehåller även samhällskunskap och grundläggande datorkunskap, och riktar sig till personer som behärskar engelska.

Intensivkurs i engelska på grundnivå

Läs 3-4 pass engelska per dag under en termin. Kursen innehåller även samhällskunskap och svenska som andraspråk.

Intensivkurs i engelska på grundnivå - Kvällskurs

Läs engelska 3 pass per kväll, två gånger i veckan under en termin.

Intensivkurs i engelska på avancerad nivå - Kvällskurs

Läs engelska 3 timmar per kväll, två gånger i veckan under en termin.

Klassisk skriftlig arabiska

Mer information kommer under Januari.

Allmänna ämnen

Förberedande kurs på grundnivå

Mer information kommer under Januari.

Allmän kurs

Allmän kurs är för dig som saknar gymnasiebehörighet och vill lära dig svenska och andra grundläggande ämnen för att kunna gå vidare till gymnasium och högre utbildningar. Kursen ges i Hovsjö, Södertälje.

Vårdbiträdesprogram

Mer information kommer under Januari.

Teologi

Ett år för kyrkan - Introduktionsår till ortodox teologi och tradition

En ettårig kurs för dig som tillhör någon ortodox kyrka och vill fördjupa dig i din identitet som kristen, men också för dig som är nyfiken på den östkyrkliga traditionen av andra anledningar.

Kyrkospråk - Intensivkurs i Jerusalem

Börja hösten med sex veckor i det heliga landet. Denna kurs ger möjlighet att studera kthobonoyo eller kyrkoslaviska under sex veckor i Jerusalem mellan den 20 augusti och 30 september 2018.

Pastoralt program för vigning till diakon

Ett tvåårigt program som förberedelse inför diakonvigning i ortodox kyrka.

Pastoralt program för vigning till präst

Ett fyraårigt program som förberedelse inför prästvigning i ortodox kyrka. Studierna leder till en kandidatexamen i teologi med inriktning östkyrkliga studier samt en pastoral examen.

Serbisk-ortodoxa studier

Kursen kan läsas som en del av de pastorala programmen (se ovan) med inriktning mot att blir diakon/präst i den Serbisk-ortodoxa kyrkan. Kursen ges i samarbete med det serbisk-ortodoxa stiftet i Storbritannien och Skandinavien och är förlagd till Örkelljunga i Skåne.

Pedagogiskt program - Församlingsassistent (Reader/Maqryono)

Ett tvåårigt program på folkhögskola som förbereder dig för att arbeta som lärare i ortodox kyrka. Programmet innhåller såväl ledarträning och pedagogik som studier av ortodox teologi och tradition.

Pedagogiskt program - Församlingspedagog (Paidagogos/Malfono/Marigeta)

Ett sexårigt program som ger dig goda kunskaper inom östkyrklig teologi och tradition och förbereder dig för att tjäna som lärare inom kyrkan. Studierna leder till en Masterexamen i teologi och pedagogik samt en församlingspedagogexamen (Paidagogos/Malfono/Marigeta).

Kandidatexamen i Östkyrkliga studier

Mer information kommer under Januari.

Masterexamen i Östkyrkliga studier

Mer information kommer under Januari.

Forskningsprogram

Mer information kommer under Januari.

Trons källor i historia och nutid - Seminariekurser på distans

Läses på halvfart över 2 år. År 1 startar hösten 2017, men det går att påbörja studierna inför varje ny delkurs och läsa dem i given ordning.

Kursen består av följande delkurser:

  • Kyrkohistoria, 4/9-22/12
  • Ecklesiologi, 13/11-9/3
  • Liturgik, 12/3-29/6
  • Apostoliska skrifterna, 2/1-20/4
  • Patristik 1, 23/4-29/6

Inga särskilda förkunskaper krävs. Den mesta av litteraturen är på engelska och studierna kan bedrivas på svenska eller engelska.

Kursen är en folkhögskolekurs och delaktighet är en förutsättning för att klara av kursen och för att kunna få ett intyg att kursen är avklarad. Detta innebär att alla uppgifter och läsningar som anges under kursens gång måste genomföras och redovisas enligt föreskriven form.

Sista anmälningsdag är en vecka innan respektive delkurs startar.

Söndagsskola och ungdomsledare

Mer information kommer under Januari.

Bysantinsk Kyrkomusik

Mer information kommer under Januari.

Arba Ayun (Tigrinja)

Mer information kommer under Januari.

Arba Ayun (Arabiska)

Mer information kommer under Januari.