Hem Program & Kurser Antagning Om oss
Religion, Fred och Demokrati genom Utbildning och Lärande

Sankt Ignatios välkomnar den nya föreståndaren för vårt Syrisk-Ortodoxa seminarium

Den 4'e november skrev Biskop Polycarpus Augin Aydin på avtalet och antar positionen som föreståndare för Sankt Ignatios Syrisk-Ortodoxa seminarium. I samband med denna position blir han också ordförande för föreståndarkollegiet.

Biskop Polycarpus tog sin kandidatexamen i Heythrop College vid University of London 1995, följt av en magister i Syriska studier under den berömda Sebastian Brock året efter, och fortsatte sedan med sin magister vid St Vladimir's Orhodox Theological Seminary i New York år 2000. Slutligen så gjorde han sin doktorsexamen på Princeton Theological Seminary 2011 under professor Kathleen McVey. Hans avhandling handlade om ordningen för det monastiska livet, vilket han menar har många likheter med ordningen för dopet.

Biskop Polycarpus föddes i hjärtat av det syriska folket i Sverige, Tur Abdin, i sydöstra Turkiet, mer exakt i Gündükşükrü. Som ung pojke studerade han i det antika klostret Mor Gabriel där han lärde sig språket och liturgin. Han vigdes till munk av den tidigare patriarken Ignatius Zakka I Iwas 2001 och prästvigdes året efter av Biskop Timotheos Samuel Aktaş, Tur Abdin's ärkebiskop. Slutligen konsekrerades han som Metropolit 2007, utnämnd till Metropolit och Patriarkal ställföreträdare för Nederländernas ärkestift i den Syrisk-Ortodoxa kyrkan.