Hem Program & Kurser Student Antagning Om oss
Religion, Fred och Demokrati genom Utbildning och Lärande

Professor Andrew Louth blir mottagare av Sankt Ignatios orden för 2019

Den officiella utnämningen för Sankt Ignatios orden 2019 lyder enligt nedan:

"Sankt Ignatios orden för 2019 tilldelas professor Andrew Louth för hans banbrytande utveckling av patristiska studier. I hans strävan att nysta upp filosofin och tron hos det första millenniets kristna har professor Louth banat vägen för nya metoder att skönja mysteriet. Genom hans banbrytande arbete har dogmatik integrerats med spiritualitet, där tanke och liv blir till ett i den kristnas liv. Detta har tillhandahållit en hermeneutisk nyckel till en djupare förståelse av kyrkofäderna. Professor Louths teorier och metoder framträder inom en rad olika discipliner, såsom ecklesiologi, epistemologi och liturgiska studier. Hans arv kommer därför att blomstra och finna än fler vägar i framtiden."

Prisceremonin kommer att hållas i December under konferensen Contemplative Traditions, theory and practice i Sigtuna.