Hem Program & Kurser Ansök Om oss
Religion, Fred och Demokrati genom Utbildning och Lärande

Biskop Suriel av Melbourne
Mottagare av Sankt Ignatios orden 2017

Stiftelsen Sankt Ignatios beslöt denna vecka att tilldela Biskop Suriel av Melbourne Sankt Ignatios orden 2017. Biskop Suriel föddes i Port Said men flyttade till Australien vid fyra års ålder. Han nominerades för att under mer än tio års tid ha byggt upp St Athanasius College i Melbourne som är den första koptiska institutionen i världen som är ackrediterad för universitetsexamina.

Redan från början valde han en inter-ortodox linje och bjöd in övriga ortodoxa kyrkor att delta i uppbyggnaden. Patriark Irinej av Belgrad med hjälp av förre serbisk-ortodoxe biskopen av Australien, Biskop Irinej, gjorde ett pastoralt besök som bekräftelse på samarbetet mellan kyrkofamiljerna, och fader John Behr från St Vladimir's i New York är en av de lärare som undervisat på St Athanasius.

Biskop Suriel är i grunden matematiklärare, men drabbades av öknens kallelse i sitt hemland Egypten. 1991 blev han munk i anba Bishoy klostret med ansvar tillsammans med fader Angelos för tidskriften El-Keraza på engelska. 1993 blev han prästvigd. 1996 blev han församlingspräst på Honolulu, Hawaii. 1997 blev han hjälpbiskop med självständigt ansvar för att administrera ärkestiftet för Amerika där han grundade BLESS USA (Bishopric of Ecumenical and Social Services) som fortfarande är aktiva för att samla in pengar till behövande i Egypten.

1998 avslutade han sin Master examen på St Vladimir's i New York. 1999 blev han vald till biskop för Melbourne, Canberra, Tasmanien, Södra Australien, Västra Australien och Nya Zeeland. Omedelbart efter sitt tillträde började han bygga en institution för utbildning som skulle vara under hans ledning men präglad av akademisk frihet, akademisk kvalitet och pedagogisk medvetenhet. Parallellt med detta påbörjade han också sina egna doktorstudier i teologi.

Hans fokus har hela tiden varit på bildning och pedagogik, och redan 2002 skrev han boken "Christian Education in the Church of Alexandria in the First Five Centuries". Enligt honom själv utvecklades hans tankar avsevärt under sin doktorandtid. 2014 doktorerade han på ett modernt helgon Habib Girgis. St. Habbib kanoniserad av påven Tawadros II delvis för sina pedagogiska insatser, och var rektor för det koptiska seminariet i Kairo och grundare av söndagsskolerörelsen, och lade grunden för koptiske påven  Kyrillos VI:s vision. Biskop Suriel fokuserade på hans pedagogiska vision, och menar att ett av problemen i den orientaliska ortodoxa världen, innan St Habib Girgis, var avsaknaden av en pedagogisk vision, och menar vidare att de orientaliska kyrkorna måste fortsätta lära sig av väst och de bysantinska kyrkorna, liksom St Habib Girgis lärde av andra kristna gemenskaper.

Den officiella utnämningen lyder enligt nedan:

”Hans högvördighet Suriel, den koptiske biskopen av Melbourne, Canberra, Södra Autralien, Västra Australien, Tasmanien och Nya Zeeland, mottar Sankt Ignatios orden för sin förnyelse av St. Habib Girgis pedagogiska vision. Hans högvördighet följer i St Habib Girgis fotspår, som förstod att bildning och utbildning inte kan utvecklas i isolation. Hans högvördighet har därför samlat kunskap för sitt pedagogiska arbete från olika ortodoxa kyrkor, kristna gemenskaper och även andra religioner. Genom hans högvördighets ansträngningar så inträder den koptiska kyrkan i ett nytt millennium av studier, ännu en gång som ett föredöme för andra, men samtidigt som de lär av andra. Detta kommer säkerligen att förändra inte bara den koptiska ortodoxa kyrkan i Australien, utan hela den koptiska ortodoxa världen. Må denna utmärkelse tillsammans med den tidigare utmärkelsen till Hans helighet Tawadros II inspirera den koptiska ortodoxa kyrkan att upprätthålla sitt arv från den kateketiska skolan av Alexandria.”

Prisceremonin är preliminärt satt till den 30 september 2017. Bekräftelse av tid och mer information kommer i mitten av maj.

Updatering: Prisceremonin kommer att hållas den 23'e September 2017, under Sankt Ignatios Akademiska Högtid.