Hem Program & Kurser Ansök Om oss
Religion, Fred och Demokrati genom Utbildning och Lärande

Öppen inbjudan till Sankt Ignatios Akademiska Högtid

Vi vill härmed framföra en öppen inbjudan till Sankt Ignatios Akademiska Högtid 2017. Under denna två dagar långa högtid kommer vi att installera en ny professor, promovera 2017's avgångsstudenter, och hålla prisceremonin för Sankt Ignatios orden. Vår nya professor kommer även att hålla två öppna föreläsningar.

Anmäl dig här. Anmälan är öppen till den 24'e Augusti. Har du frågor så kan du kontakta oss på info@sanktignatios.org.

Datum

22-23 September, 2017

Plats

Dag 1: Teologiska Högskolan Stockholm, Åkeshovsvägen 29, Bromma

Dag 2: Sankt Ignatios, Mälaregatan 4, Södertälje

Språk

Engelska

Program - Dag 1

Fredagen den 22'a September

Teologiska Högskolan Stockholm, Åkeshovsvägen 29, Bromma

10:00

Installering av Professor Dr Samuel Rubenson som professor i östkyrkliga studier vid Teologiska Högskolan Stockholm.

10:30

The past is in front of us: on history, time and eternity
Föreläsning av Professor Dr Samuel Rubenson

12:00

Dag 1 avslutas.

Program - Dag 2

Lördagen den 23'e September

Sankt Ignatios, Mälaregatan 4, Södertälje

Under dagen kommer information om den nya professorn, ordensmottagaren, Sankt Ignatios, och Teologiska Högskolan Stockholm finnas tillgängligt. Det kommer också finnas möjligheter att prata med lärarna och rektorerna.

10:00

Mottagning av Professor Dr Samuel Rubenson på Sankt Ignatios.

10:30

Eastern Christian Studies Today and Tomorrow
Föreläsning av Professor Dr Samuel Rubenson

14:00

Promoveringar
Den nya professorn och biskoparna promoverar 2017's avgångsstudenter.

14:30

Sankt Ignatios ordens prisceremoni
Hans högvördighet Suriel mottager Sankt Ignatios orden och håller ett tal.

15:00

Efter ceremonin bjuder vi på något litet att äta och dricka.