Hem Program & Kurser Yrkesförberedande program Östkyrkliga studier Distanskurser Allmänna ämnen Student Antagning Om oss
Religion, Fred och Demokrati genom Utbildning och Lärande

Standardarabiska (fuṣḥá)

Nivå: Förberedande nivå, Gymnasienivå

Arrangör: Sankt Ignatios Folkhögskola

Undervisningsform: Distansstudier med sammankomster

Längd: 1 år (40 veckor)

Studietakt: Deltid (50%)

Undervisningsspråk: Arabiska, Svenska eller Engelska

Syftet med denna kurs är att de som talar arabiska (dialekt/ʿāmmiyya) ska få tillfälle att lära sig läsa och skriva standardarabiska (fuṣḥá) på grundläggande nivå.

Det arabiska språket har använts av kristna i Mellanöstern i nära två tusen år. Då detta språk framför allt förknippas med Islam hamnar kristna arabiska texter och bruk lätt i skymundan både bland forskare och bland de kristna som har arabiska som modersmål. Denna trend är på väg att brytas och stora satsningar pågår på forskningsnivå för att studera och lära sig mer om kristnas historia och teologi såsom den traderats på arabiska. Vi vill genom den här kursen erbjuda ett första steg i att få tillgång till detta arabiska arv.

Då deltagarna förväntas ha ett visst ordförråd på arabiska kommer undervisningen baseras på läsning av liturgiska och enklare teologiska texter.

Den här kursen går med start på höstterminen samt med start på vårterminen.

Innehåll

  • Alfabetet
  • Grundläggande grammatiska begrepp
  • Läsning av liturgiska och teologiska texter

Distansstudier med sammankomster

Denna kurs ges på distans via vår studentportal, men har även obligatoriska studieträffar. Ort, datum och antal studieträffar bestäms i dialog med deltagarna på kursen vid kursstart.

Examinationsform

Kurser på folkhögskolenivå examineras baserat på närvaro och aktivt deltagande. Detta innebär för distansstudier att den studerande ska delta i alla delar och slutföra alla uppgifter som ingår i kursen. Om detta inte sker har skolan rätt och skyldighet att avskilja den studerande från kursen, vilket också innebär att eventuella studiemedel dras in.

Intyg

Om du deltar i alla delar och slutför alla uppgifter som ingår i kursen så får du efter kursens slut ett intyg på fullgjord kurs.

Kostnader

All undervisning på Sankt Ignatios är gratis för alla med medborgarskap eller uppehållstillstånd i Sverige eller annat EU-land. På college och folkhögskola tar vi dock ut en serviceavgift. För distansstudier är denna avgift 400 kr per termin. Serviceavgiften täcker bland annat försäkringar och administration. Serviceavgiften täcker inte kurslitteratur, vilket är deltagarens eget ansvar att införskaffa.

Studiemedel

Deltagare på denna kurs som är svenska medborgare är berättigade att söka studiemedel via Centrala Studiestödsnämnden (CSN). I vissa fall kan även deltagare som inte är svenska medborgare men som har uppehållstillstånd i Sverige vara berättigade att söka studiemedel via CSN. Den som söker studiemedel via CSN måste vara beredd att kunna redogöra för tidigare studier eftersom det avgör möjligheten att få studiemedel.

Läs mer om hur du söker studiemedel via CSN på www.csn.se.

Deltagare som inte är berättigade att söka studiemedel via CSN uppmanas undersöka om de kan söka studiemedel i sitt hemland för studier på Sankt Ignatios.

Det går att delta i kursen även utan att använda studiemedel.

Nästa kursstart: HT 2020

Sökande inom Sverige:

Ansökningsperiod: 15 Mars - 15 April.

I mån av plats öppnas ibland extra ansökningsperioder för sena ansökningar. Detta annonseras i dessa fall på vår hemsida.

Förkunskapskrav

Inga särskilda förkunskaper krävs.

Antagningskriterier

Medborgarskap eller uppehållstillstånd i Sverige krävs för att söka.

Minimiålder 18 år.

Antagningsprocess

15 mars - 15 april: Fyll i kursens elektroniska ansökningsformulär. Inom ett par dagar får du en bekräftelse via e-post på att vi mottagit och behandlat din ansökan.

16 april - 11 juli: Ett antagningsbesked skickas ut via e-post till de som blivit antagna. För att behålla din plats behöver du tacka ja senast 2 veckor efter att ditt besked skickades ut. Information om kursstart lämnas också med antagningsbeskedet.

5 augusti - 9 augusti: Ett välkomstbrev med information och inloggningsuppgifter, samt en faktura för den första terminens serviceavgift, skickas ut inför kursstart.

19 augusti - 23 augusti: Kursstart och introduktionsvecka.

Om kursen har för få deltagare

Om kursen har för få deltagare efter sista ansökningsdatum kan kursen komma att utgå. Om en kurs ställs in meddelas studenter om detta senast en vecka innan kursstart. Eventuella inbetalda avgifter återbetalas.

Om vi av någon anledning vill lägga ner en pågående kurs ska de studerande informeras minst en termin i förväg.

Sökande utanför Sverige:

Denna kurs är inte öppen för sökande utanför Sverige.