Hem Program & Kurser Yrkesförberedande program Östkyrkliga studier Distanskurser Allmänna ämnen Antagning Om oss
Religion, Fred och Demokrati genom Utbildning och Lärande

Pedagogiskt program - Församlingspedagog

Nivå: Seminarienivå & Högskolenivå (300hp)

Skolform: College & Högskola

Studieort: Bromma & Södertälje

Undervisningsspråk: Engelska

Längd: 2-6 år

Studietakt: Heltid (125%)

Studietider: Dagtid, Vissa helger & kvällar

Ansökningsinformation

Nästa programstart: HT 2019

Sökande inom Sverige eller annat EU-land:

Ansökningsperiod: 15 Mars - 15 April.

Sökande utanför EU:

Ansökningsperiod: 15 Januari - 15 Februari.

I detta sexåriga program förbereds studenter för en yrkesroll som lärare och teolog inom den ortodoxa kyrkan. Detta är ett program där vi prioriterar kvinnliga sökande.

På Sankt Ignatios ser vi utbildning som en process som bemyndigar människor och rustar dem att ta ansvar för sitt liv. I kyrkan innebär detta att traditionen införlivas i en persons liv, och att hon därmed blir ett levande vittne och en källa för sin tro. Som församlingspedagog har du en avgörande roll i denna process. Utifrån sin unika kompetens omsätter församlingspedagogen biskopens bildningsansvar till verklighet i ett stift eller en församling, och modellerar lekmännens betydelse och delaktighet i kyrkan.

Utbildningen förmedlar en djup intuitiv förståelse av den ortodoxa kyrkans spiritualitet och lära, och lägger en stark grund inom östkyrkliga studier och religionspedagogik genom att kombinera vetenskapliga studier vid högskolan med en andlig formering på seminariet.

Väl förkovrade inom sin egen tradition och övriga ortodoxa traditioner rustas blivande församlingspedagoger att bemöta de utmaningar de kommer att ställas inför som kyrkliga ledare i sverige och västeuropa idag.

Programmet kan läsas som en kombinerad kandidat- och masterutbildning om 6 år, eller som en påbyggnadsutbildning efter kandidatexamen om 2 år på masternivå. Den kan också läsas som en påbyggnadsutbildning om tre år för den som har en kandidatutbildning inom annat ämne än teologi, men inom humaniora.

Innehåll

De första två åren studeras på College, där högskolestudier (50%) kombineras med folkhögskolestudier (75%). På detta sätt kombineras ett vetenskapligt studium med möjligheten till personlig formering. Den här perioden präglas av studier, bön och gemenskap, och ger studenter möjlighet till personlig mognad och fördjupning i sin identitet som kristen, samtidigt som de utvecklar en bred grund av kunskaper inom de ortodoxa kyrkornas teologi och traditioner. År ett studeras på vårt seminarium i Tysslinge. År två studeras på vårt seminarium i Viksberg.

De resterande fyra åren består av högskolestudier i helfart (100%), kombinerat med folkhögskolestudier (25%). Under dessa år är studierna förlagda till Teologiska Högskolan Stockholm’s campus i Bromma, samt vårt seminarium i Viksberg.

Examinationsform

Folkhögskolestudier bygger på närvaro och aktivt deltagande. Detta innebär för heltidsstudier att den studerande ska vara närvarande i regel varje måndag-fredag från kl 9.00-16.00 om inte undervisningen är förlagd till annan tid eller dag. Om frånvaron är högre än 20% har skolan rätt och skyldighet att avskilja den studerande från programmet, vilket också innebär att eventuella studiemedel dras in.

Examen

Programmet leder till en masterexamen i teologi med inriktning östkyrkliga studier samt en yrkesexamen som församlingspedagog (Paidagogos / Malfono / Malfonitho / Marigeta).

Tjänst i kyrkan

Det här programmet är på samma sätt som de pastorala programmen en yrkesutbildning som förutsätter en aktiv relation till en ortodox kyrka och dess biskop.

Internat

För studenter i det här programmet finns möjligheten att bo på skolan då det utgör en viktig del av att formas till tjänst för kyrkan. För närvarande kan vi inte erbjuda kvinnliga sökande internat.

Kostnad

All undervisning på Sankt Ignatios är gratis för alla med medborgarskap eller uppehållstillstånd i Sverige eller annat EU-land. På college och folkhögskola tar vi dock ut en serviceavgift. För heltidsstudier är denna avgift 1200 kr per termin. Serviceavgiften täcker bland annat försäkringar, administration samt det material som deltagaren får ta del av i samband med studierna. Serviceavgiften täcker inte kurslitteratur, vilket är deltagarens eget ansvar att införskaffa.

En kostnad på 650 kr i månaden tillkommer också för seminariets gemensamma måltider.

Kostnader för internat under det första året är 1500 kr i månaden (9 månader). Efter det första året är kostnaden mellan 2000-4500 kr i månaden (9 månader) beroende på val av rum.

Studiemedel

Deltagare på detta program är berättigade att söka studiemedel via Centrala Studiestödsnämnden (CSN). Den som söker studiemedel måste vara beredd att kunna redogöra för tidigare studier eftersom det avgör möjligheten att få studiemedel. Det går såklart att studera på Sankt Ignatios även utan att använda studiemedel.

Läs mer om hur du söker studiemedel på www.csn.se.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet för högskolestudier i Sverige.

Antagningskriterier

Minimiålder 18 år.

Utöver ordinarie ansökning behöver sökande även skicka in ett rekommendationsbrev från sin präst.

Antagningsprocess

Sökande utanför EU följer en separat antagningsprocess, mer information här.

Sökande med medborgarskap eller uppehållstillstånd i Sverige eller annat EU-land ansöker enligt nedan:

15 mars - 15 april: Ansök till detta program på www.antagning.se. En direktlänk till programmets sida på antagning.se kommer att finnas tillgänglig här under ansökningsperioden.

Skicka ett rekommendationsbrev från din präst till oss. Du kan scanna brevet och maila det till antagning@sanktignatios.org, eller skicka det med post till:

Sankt Ignatios Andliga Akademi

Mälaregatan 4

151 71 Södertälje

14 juni - 21 juni: Ett antagningsbesked skickas ut till de som blivit antagna. Information om kursstart lämnas vid detta besked. Du behöver tacka ja till din plats för att behålla den.

29 juli - 2 augusti: Ett välkomstbrev skickas ut med ytterligare information om kursstart.

12 augusti - 18 augusti: Inflyttning för de som ska bo på skolan.

19 augusti - 23 augusti: Kursstart och introduktionsvecka i Tysslinge.

Om programmet har för få deltagare

Om programmet har för få deltagare efter sista ansökningsdatum kan programmet komma att utgå. Om ett program ställs in skickar skolan senast en vecka efter sista ansökningsdag ut ett besked där du meddelas detta. Eventuella avgifter återbetalas.

Ansökningsinformation

Nästa programstart: HT 2019

Sökande inom Sverige eller annat EU-land:

Ansökningsperiod: 15 Mars - 15 April.

Sökande utanför EU:

Ansökningsperiod: 15 Januari - 15 Februari.