Hem Program & Kurser Yrkesförberedande program Östkyrkliga studier Distanskurser Allmänna ämnen Antagning Om oss
Religion, Fred och Demokrati genom Utbildning och Lärande

Pastoralt program för vigning till präst

Nivå: Seminarienivå & Högskolenivå (180hp)

Skolform: College & Högskola

Studieort: Bromma & Södertälje

Undervisningsspråk: Engelska

Längd: 4 år

Studietakt: Heltid (125%)

Studietider: Dagtid, Vissa helger & kvällar

Ansökningsinformation

Nästa programstart: HT 2019

Sökande inom Sverige eller annat EU-land:

Ansökningsperiod: 15 Mars - 15 April.

Sökande utanför EU:

Ansökningsperiod: 15 Januari - 15 Februari.

I detta fyraåriga pastorala program förbereds kandidater för prästvigning i den ortodoxa kyrkan

Utbildningen till präst på Sankt Ignatios genomsyras av prästrollens två dimensioner. Den ena innebär att samla människor omkring sig till bön och vara ett tecken på Guds närvaro mitt i vår bräckliga tillvaro. Här har prästen en andlig ledarroll som till gudstjänster innebär att just samla människor. Vi är alla vittne till kärleken och i liturgin får vi ge uttryck för den. I samtal och bikt är prästens roll att vägleda den som sökt andlig vård till att se sig själv i ljuset av denna kärlek.

Den andra dimensionen innebär att uppmuntra människor till offentlig reflektion, engagemang och delaktighet i både samhället och i kyrkan; att ansvara för utbildning av folket i kyrkans lära och liv, samt att organisera omsorg om de utsatta genom att stödja diakonatets karitativa roll. Här har prästen en kommunikativ ledarroll som samlar kompetens omkring sig för att förverkliga kyrkans mission.

Dessa två dimensioner; det andliga ledarskapet och det kommunikativa ledarskapet, rinner som två floder genom utbildningen och förverkligas i en vision hos prästkandidaten om sin egen roll i kyrkans mission inför sin vigning.

Utbildningen är praktiskt orienterad med fokus på trons källor, praktisk teologi och kyrkospråk. Tillsammans med en kandidatexamen i teologi med inriktning östkyrkliga studier ges prästkandidater förutsättningarna för att bilda sig en trygg identitet från vilken de kan vara öppna mot såväl det moderna samhällets villkor som förankrade i den kyrkliga tradition de kommer att tjänstgöra inom.

Innehåll

De första två åren studeras på College, där högskolestudier (50%) kombineras med folkhögskolestudier (75%). På detta sätt kombineras ett vetenskapligt studium med möjligheten till personlig formering. Den här perioden präglas av studier, bön och gemenskap, och ger studenter möjlighet till personlig mognad och fördjupning i sin identitet som kristen, samtidigt som de utvecklar en bred grund av kunskaper inom de ortodoxa kyrkornas teologi och traditioner. År ett studeras på vårt seminarium i Tysslinge. År två studeras på vårt seminarium i Viksberg.

Tredje och fjärde åren består av högskolestudier i helfart (100%), kombinerat med folkhögskolestudier (25%). Under det tredje och fjärde året är studierna förlagda till Teologiska Högskolan Stockholm’s campus i Bromma, samt vårt seminarium i Viksberg.

Examinationsform

Folkhögskolestudier bygger på närvaro och aktivt deltagande. Detta innebär för heltidsstudier att den studerande ska vara närvarande i regel varje måndag-fredag från kl 9.00-16.00 om inte undervisningen är förlagd till annan tid eller dag. Om frånvaron är högre än 20% har skolan rätt och skyldighet att avskilja den studerande från programmet, vilket också innebär att eventuella studiemedel dras in.

Examen

Programmet leder till en kandidatexamen i teologi med inriktning östkyrkliga studier samt en yrkesexamen i pastoralt arbete.

Vigning

Examen leder inte automatiskt till vigning i en ortodox kyrka. Den akademiska fakulteten kan rekommendera en studerande till prästvigning men det slutgiltiga beslutet vilar helt och fullt på biskopen i respektive kyrka.

Internat

För studenter i det här programmet är det obligatoriskt att bo på skolan då det utgör en viktig del av att formas till tjänst för kyrkan.

Kostnad

All undervisning på Sankt Ignatios är gratis för alla med medborgarskap eller uppehållstillstånd i Sverige eller annat EU-land. På college och folkhögskola tar vi dock ut en serviceavgift. För heltidsstudier är denna avgift 1200 kr per termin. Serviceavgiften täcker bland annat försäkringar, administration samt det material som deltagaren får ta del av i samband med studierna. Serviceavgiften täcker inte kurslitteratur, vilket är deltagarens eget ansvar att införskaffa.

En kostnad på 650 kr i månaden tillkommer också för seminariets gemensamma måltider.

Kostnader för internat under det första året är 1500 kr i månaden (9 månader). Efter det första året är kostnaden mellan 2000-4500 kr i månaden (9 månader) beroende på val av rum.

Studiemedel

Deltagare på detta program är berättigade att söka studiemedel via Centrala Studiestödsnämnden (CSN). Den som söker studiemedel måste vara beredd att kunna redogöra för tidigare studier eftersom det avgör möjligheten att få studiemedel. Det går såklart att studera på Sankt Ignatios även utan att använda studiemedel.

Läs mer om hur du söker studiemedel på www.csn.se.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet för högskolestudier i Sverige.

Antagningskriterier

Minimiålder 18 år.

Utöver ordinarie ansökning behöver sökande även skicka in:

  • Ett rekommendationsbrev från sin präst.
  • Ett brev med sin biskops erkännande.

Behöriga sökande kommer även att kallas till antagningsintervju.

Antagningsprocess

Sökande utanför EU följer en separat antagningsprocess, mer information här.

Sökande med medborgarskap eller uppehållstillstånd i Sverige eller annat EU-land ansöker enligt nedan:

15 mars - 15 april: Ansök till detta program på www.antagning.se. En direktlänk till programmets sida på antagning.se kommer att finnas tillgänglig här under ansökningsperioden.

Skicka ett rekommendationsbrev från din präst, samt ett brev med din biskops erkännande, till oss. Du kan scanna breven och maila dem till antagning@sanktignatios.org, eller skicka dem med post till:

Sankt Ignatios Andliga Akademi

Mälaregatan 4

151 71 Södertälje

Intervju: Efter ansökningsperioden blir behöriga sökande kontaktade via e-post och en telefonintervju bokas med föreståndare för det aktuella seminariet. I intervjun görs en första bedömning av motivation för studier, familj, bakgrund och förankring i sin kyrka. Det görs också en allmän bedömning om lämplighet för studier och boende på internat.

14 juni - 21 juni: Ett antagningsbesked skickas ut till de som blivit antagna. Information om kursstart lämnas vid detta besked. Du behöver tacka ja till din plats för att behålla den.

29 juli - 2 augusti: Ett välkomstbrev skickas ut med ytterligare information om kursstart.

12 augusti - 18 augusti: Inflyttning för de som ska bo på skolan.

19 augusti - 23 augusti: Kursstart och introduktionsvecka i Tysslinge.

Om programmet har för få deltagare

Om programmet har för få deltagare efter sista ansökningsdatum kan programmet komma att utgå. Om ett program ställs in skickar skolan senast en vecka efter sista ansökningsdag ut ett besked där du meddelas detta. Eventuella avgifter återbetalas.

Ansökningsinformation

Nästa programstart: HT 2019

Sökande inom Sverige eller annat EU-land:

Ansökningsperiod: 15 Mars - 15 April.

Sökande utanför EU:

Ansökningsperiod: 15 Januari - 15 Februari.