Hem Program & Kurser Antagning Om oss Vision Stiftelsen Personal Kansli Seminarier Hovsjö Bromma Kontakta oss
Religion, Fred och Demokrati genom Utbildning och Lärande

Vår historia

Sankt Ignatios historia inleddes redan under 1990-talet då Sveriges Kristna råd organiserades i fyra kyrkogrenar: en luthersk, en katolsk, en frikyrklig och en ortodox. De bysantinska och orientaliska ortodoxa kyrkorna fördes därmed samman på ett sätt som var unikt. Att samarbeta i relation till övriga kyrkor innebar en utmaning. Kyrkorna hade vare sig resurser eller kompetens att möta denna utmaning. Situationen förändrades 2001 då Studieförbundet Bilda organiserade en avdelning för ortodoxa studier och bildning. Detta förde de ortodoxa kyrkorna närmare varandra och de fick också stöd till sina lokala församlingar.

Under 2010 stod det klart att en avdelning inom studieförbundet inte var tillräckligt. Kyrkorna behövde en plats där ett nytt ledarskap kunde formas och där kyrkorna kunde mötas för studier och för delandet av kunskap. Därför startade kyrkorna tillsammans med Bilda och Botkyrka folkhögskola ett centrum för östkyrkliga studier och bildning som sedan ombildades till Sankt Ignatios andliga akademi 2012, med Botkyrka folkhögskola och Studieförbundet Bilda som partners.

Från och med den 1 juli 2016 är Sankt Ignatios folkhögskola en självständig folkhögskola med statliga anslag. Akademin är också en del av Teologiska Högskolan Stockholm. Detta innebär att Sankt Ignatios idag kan erbjuda allt ifrån grundläggande behörighet i allmänna ämnen till doktarandutbildning inom teologi med östkyrklig inriktning. Vi har fulla utbildningsprogram för blivande präster och församlingspedagoger.

Sankt Ignatios etablering som självständig utbildningsinstitution som tjänar såväl orientaliska som bysantinska kyrkor är en betydelsefull utveckling med såväl svenska som internationella mått.