Hem Program & Kurser Student Antagning Om oss
Religion, Fred och Demokrati genom Utbildning och Lärande

Symposiet äger rum på Sigtunastiftelsen den 12-15 december 2019. Syftet med mötet är att studera kontemplativa traditioner främst i patristisk tid med fokus på relationen mellan teori och praktik. Sedan upplysningstiden har teorins betydelse i denna relation betonats. "Teologi" definieras generellt som "systematisk teologi" och har haft som primärt syfte att etablera koherenta lärosatser vilket även lett till ett intresse främst för dogmatiska traktat i historisk tid. Detta har ofta resulterat i att teori och praktik blivit oavhängiga. I patristisk tid knöts teoretisk teori och andlig praktik samman inte minst i kontemplativa traditioner där teori fungerade som reflektion över praktik. Detta förhållningssätt skiljer sig således från de premisser som karaktäriserar nutida teologi ("tänk rätt så handlar du rätt") vilket tenderar hindra forskare från att förstå den tidiga kyrkan utifrån dess egna premisser. Ett omvärderat förhållande mellan teori och praktik genererar även en ny förståelse för lekmäns (män och kvinnor) roll i tidig kristendom. Även deras praktiska engagemang låg till grund för dogmteoretiska reflektioner och de har därför spelat större roll för kyrkans världsåskådning än vad man tidigare trott. Eventet som arrangeras av Sankt Ignatios Akademi/EHS kommer bevistas av ett tjugotal internationella talare som bland annat föreläser om kontemplativa traditioner och hur man överbryggar historiska skiften som kan förhindra en korrekt förståelse av historiskt material.