Hem Program & Kurser Ansök Om oss
Religion, Fred och Demokrati genom Utbildning och Lärande

Framtiden inom syrisk-kristna studier
och arvet efter Sebastian P. Brock

Sigtuna, Sverige
12-15 Juni 2018

Med anledning av Sebastian P. Brocks 80:e födelsedag anordnar Sankt Ignatios andliga akademi och Teologiska Högskolan Stockholm en konferens kring temat "Framtiden för syrisk-kristna studier". Sebastian Brock kommer att delta, och evenemanget förväntas bli en viktig och minnesvärd milstolpe inom fältet syrisk-kristna studier. Förutom de plenära och generella sessionerna planeras inslag av syriansk sång och poesi, samt rundabordssamtal om framtiden inom syrisk-kristna studier.

Föredragsinbjudan

Vi efterlyser nu föredrag från både unga som etablerade forskare till ett begränsat antal generella sessioner. Föredragen bör vara mellan 20 och 25 min långa, för att rymma tid för diskussion, och bör behandla något angeläget ämne inom fältet syrisk-kristna studier. Med avstamp i temat kan bidragen med fördel behandla nya riktningar och metoder inom fältet, samt nya angreppssätt till traditionella utmaningar.

För att anmäla dig, fyll i följande PDF-formulär och skicka det till brock2018@sanktignatios.org. Du har sedan fram till den 15 februari 2018 på dig att skicka in ditt abstrakt (på ca 300 ord) till samma adress.

Konferenskomitéen återkopplar till antagna talare senast den 1 mars 2018.

Sankt Ignatios orderns prisceremoni

Under konferensen kommer Sebastian Brock att tilldelas Sankt Ignatios ordern för sin stora och värdefulla insats inom hela det syrisk-kristna fältet, samt för hans engagemang som mentor och handledare till otaliga forskare och studenter.

Logi

Mat och logi kan anordnas för alla deltagare, antingen vid Sigtunastiftelsen Hotell & Konferens för ca. 2400 kr per natt eller vid närliggande vandrarhem för ca. 1600 kr per natt.

Finansiering

Denna konferens är delvis finansierad av Riksbankens Jubiléumsfond.

En första titt på programmet

Vi kan nu presentera ett preliminärt program för konferensen, vilket innehåller föredrag av många välrenommerade akademiker. Deadline för att skicka in ditt abstrakt är 15 Februari, och vi förväntar oss att programmet blir färdigställt runt mitten av mars.

Tisdag

12 Juni

14:00

Registrering och välkomnande

16:30

Inledande session och introduktion

17:00

Plenärt föredrag — Kathleen McVey

18:00

Förfriskningar

18:30

Middag för deltagare

19:45

Presentation av dialoghymn på syriska

Onsdag

13 Juni

9:00

Morgonens plenära föredrag — Brouria Bitton-Ashkelony

10:00

Kaffe & te

Session 1-A

Session 1-B

Session 1-C

10:30

George Kiraz

Dmitrij Bumazhnov

 

11:00

Chip Coakley

Witold Witakowski

 

11:30

Andrew Louth

Emiliano Fiori

 

12:30

Lunch

Session 2-A

Session 2-B

Session 2-C

14:00

Emmanouela Grypeou

Martin Tamcke

Pierre Jabbour

14:30

Christine Shepardson

Herman Teule

Shagra Bick

15:00

Gabriel Bar-Sawme

Dorothea Weltecke

Bert Jacobs

15:30

Kaffe & te

Session 3-A

Session 3-B

Session 3-C

16:00

Bas ter Haar Romeny

Thomas Carlson

Jennifer Griggs

16:30

Alberto Camplani

Manolis Papoutsakis

Grigory Kessel

17:00

Paneldiskussion om framtiden för syrisk-kristna studier.

18:30

Middag för deltagare

20:00

Plenärt föredrag — Susan Harvey

Torsdag

14 Juni

9:00

Morgonens plenära föredrag — Jack Tannous

10:00

Kaffe & te

Session 4-A

Session 4-B

Session 4-C

10:30

Vittorio Berti

Aaron Butts

 

11:00

Sergey Minov

Terry Falla

 

11:30

Alexey Muraiev

Cornelia Horn

Dominique Sirgy

12:30

Lunch

Session 5-A

Session 5-B

14:00

Craig Morrison

Samuel Rubenson

14:30

Ute Possekel

István Perczel

15:00

Francoise Briquel-Chatonnet

Stephen Shoemaker

15:30

Kaffe & te

Session 6-A

Session 6-B

16:00

Columba Stewart

Aho Shemunkasho

16:30

Yonatan Moss

Robert Kitchen

17:00

Prisceremoni för Sankt Ignatios Orden

17:30

Plenärt föredrag — Sebastian Brock

18:30

Middag för deltagare & Syrisk-ortodoxa kyrkan
Syrisk-ortodoxa hymner

Fredag

15 Juni

9:00

Panel om syrisk-kristna studier

10:00

Kaffe & te

10:30

Avslutande plenärt föredrag — Muriel Debié

11:30

Slutkommentarer

12:30

Avslutningslunch

Delta utan att hålla ett föredrag

Ett begränsat antal platser är nu öppna för de som vill delta utan att hålla ett föredrag.

Kostnad: ca 120 € per dag. Måltider ingår (morgonkaffe, lunch, eftermiddagskaffe och middag). Boende är ej inkluderat.

För att anmäla dig, fyll i följande PDF-formulär och skicka det till brock2018@sanktignatios.org.