Hem Program & Kurser Ansök Om oss
Religion, Fred och Demokrati genom Utbildning och Lärande

Välkommen till Sankt Ignatios

Sankt Ignatios andliga akademi är en unik plats för studier och bildning.

På Sankt Ignatios har du möjlighet att lära känna den ortodoxa/östkyrkliga traditionen på ett sätt som skapar kunskap och intresse och gör dig delaktig i kyrkan – och därmed också i den värld som vi delar med andra.

Sankt Ignatios rymmer såväl en folkhögskola som akademiska studier och forskning. Du kan studera allmänna ämnen och teologi på förberedande nivå och hela vägen till doktorandstudier och egen forskning.

Sankt Ignatios rymmer också fyra seminarier som fungerar som de olika kyrkornas egna rum i det gemensamma huset. Seminarierna ansvarar för det gemensamma gudstjänstlivet, den andliga formationen av prästkandidater och för kontakten med kyrkorna.

Sankt Ignatios är en internationell miljö. Här möter du människor från hela världen och blir del av ett utbyte av kunskap och erfarenheter över både historiska och geografiska gränser.

Kunskap är inget vi äger – utan något vi delar.

Professor Sebastian Paul Brock blir mottagare till Sankt Ignatios orden för 2018.

Sankt Ignatios välkomnar den nya föreståndaren för vårt Syrisk-Ortodoxa seminarium.